Radny Janeczek: Ta tablica obraża pamięć

Leszek Janeczek, radny powiatu krasnostawskiego, ma poważne zastrzeżenia do treści tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie. – Nie ma na niej słowa o tragicznych zdarzeniach, jakich dopuścili się tu Niemcy w latach hitlerowskiej okupacji – wskazuje i nie wyklucza, że nie wspomniano o tym celowo…

Tablica informuje, że w budynku SOS-W w Krasnymstawie w latach 1918-1967 mieściło się Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły. Ostatnio zwrócił na nią uwagę radny powiatowy Leszek Janeczek, lekarz, a zarazem miłośnik historii i regionalista, który złożył w tej sprawie interpelację.

– Na tablicy nie ma słowa o tragicznych zdarzeniach, jakie odegrały się tu w latach hitlerowskiej okupacji – zauważa radny Janeczek. – W 1939 r. Niemcy zamknęli szkołę, na dziedzińcu spalili książki, trzech profesorów zostało wysłanych do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, dwóch innych profesorów, dawnych pracowników tej szkoły, zginęło w obozach. W czasie wojny w głównym budynku mieściła się niemiecka Ortskommandantur, a później wojskowy szpital niemiecki. W drugim budynku Niemcy otworzyli szkołę rzemieślniczą. Kilkudziesięciu uczniów i absolwentów szkoły zginęło w wyniki działań wojennych. Szkołę, jako Liceum ponownie otwarto jesienią 1944 roku – przybliża na wstępie interpelacji historyczne fakty związane.

Jego zdaniem istniejący na tablicy napis całkowicie je zamazuje, wprowadzając w błąd czytelnika. Co więcej radny podnosi, że „w świetle szkodliwej dla Polski polityki historycznej prowadzonej przez inne państwa, my taką tablicą poświadczamy nieprawdę, korzystną dla okupantów hitlerowskich, nie wspominając o rażącej ignorancji faktów historycznych. – Treść tej tablicy obraża pamięć tych, którzy doświadczyli cierpień i śmierci od niemieckich najeźdźców – uważa Janeczek.

Radny oczekuje od starosty, by wywarł wpływ na Stowarzyszenia Absolwentów I LO, które ufundowało tablicę, by zmieniło treść widniejącego na niej napisu.

W ubiegłym tygodniu radny otrzymał odpowiedź. Starosta Andrzej Leńczuk, informuje w niej, że do Stowarzyszenia Absolwentów I LO zostało już wystosowane pismo w sprawie zmiany napisu i jak tylko odniesie się do niego zarząd Stowarzyszenia, radny zostanie o tym poinformowany. (kg)

 

News will be here