Raport Szczepańskiego

Arkadiusz Szczepański przez siedem lat „przepytał” tysiące mieszkańców Czubów

Prawie 23 tysiące osób z siedmiu osiedli na Czubach odpowiedziało na pytania „Ankiety bezpieczeństwa” przeprowadzonej przez Arkadiusza Szczepańskiego. Emerytowany policjant i społecznik, radny dzielnicy Czuby Południowe, podsumował właśnie trwającą 7 lat akcję.


Jego zdaniem wyniki nie są zadowalające. – Tylko 47 % ankietowanych pozytywnie ocenia poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania – podkreśla Arkadiusz Szczepański. Do tego grona społecznik zalicza osoby, które na pytanie „Jak ocenia Pan/i poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania udzieliły odpowiedzi „bardzo dobrze” (7 %) i „dobrze” (40 %). Przeciętnie poczucie bezpieczeństwa oceniło 40 % ankietowanych, 7 % „źle”, 2 % „bardzo źle”, a 4 % nie miało na ten temat zdania.

Jakie zagrożenia wskazywali mieszkańcy? Na pytanie „Co Pana/Panią niepokoi lub powoduje poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania?” 56 % ankietowanych odpowiedziało „picie alkoholu w miejscu publicznym”; 50,5 % „akty chuligaństwa i wandalizmu, czyli np. dewastowanie placów zabaw czy podpalenie śmietników”, 40 % „puszczanie psów bez nadzoru i kontroli”, 22 % „włamania do piwnic”, 20 % „włamania do mieszkań”, a 15 % „włamania do samochodów”.

Mieszkańcy Czubów wymienili aż 108 niepokojących ich „zjawisk szczegółowych”. Są wśród nich „libacje alkoholowe na terenie tzw. skate parku i w sąsiedztwie Orlika przy ul. Rycerskiej”, „ciągłe zakłócanie ciszy nocnej w obrębie baru przy ul. Dragonów” czy „stałe picie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej przy administracji SM Czuby”.

Mieszkańcy rzadko widują patrole policji. Na pytanie „Jak często widzi Pan/i patrole policji w okolicach swojego miejsca zamieszkania?” tylko 3 % ankietowanych odpowiedziało „bardzo często”, 14 % „często”, 25 % „średnio”, 36 % „rzadko”, 11 % „bardzo rzadko”, a 11 % „wcale”. Tylko 11 % ankietowanych zna swojego dzielnicowego policji, a 4 % ankietowanych miało okazję spotkać dzielnicowego Straży Miejskiej. Na pytanie „Jak często widzi Pan/i patrole Straży Miejskiej w okolicy swojego miejsca zamieszkania?” tylko 1 % ankietowanych odpowiedziało „bardzo często”, 2 % „często”, 6 % „średnio”, 22 % „rzadko”, 10 % „bardzo rzadko”, a aż 59 % „wcale”. Mieszkańcy Czubów mają problem z oceną pracy policjantów z VII, czyli najbliższego komisariatu. Aż 57,5 ankietowanych nie miało na ten temat zdania; 2,5 % oceniło ją „bardzo dobrze”, 15 % „dobrze”, 18 % „średnio”, 5 % „źle”, a 2 % „bardzo źle”.

Przedstawiciele policji odpierają zarzuty, powołując się m.in. na wyniki badań CBOS-u, z których wynika, że około 75 % ankietowanych dobrze ocenia pracę policji. Z kolei Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej przekonuje, że „strażnicy codziennie są obecni na terenie Czubów”. Arkadiusz Szczepański uważa, że przeprowadzone przez niego ankiety lepiej oddają rzeczywistość, aniżeli np. wspomniane badania CBOS-u. Społecznik chce też przeprowadzić „Ankietę bezpieczeństwa” w innych dzielnicach miasta. Czeka na sygnały od mieszkańców. Można się do niego zgłaszać dzwoniąc pod numer 515 446 781 lub pisząc na adres mailowy arkadiusz.szczepanski@vp.pl.

Grzegorz Rekiel

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here