Ratujmy Dworek Grafa!

Nie tylko zdaniem naszym i społeczników z Tatar i Hajdowa-Zadębia wyłożenie przez miasto pieniędzy na remont i adaptację popadającego w ruinę Dworku Grafa (ostatnio odpadł z niego olbrzymi płat tynku) na potrzeby, którejś z miejskich jednostek, jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż wynajmowanie dla nich powierzchni od prywatnych deweloperów

Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, błyskawicznie zareagował na nasz tekst o niszczeniu Dworku Grafa i pomysłach, by przeinaczyć go na potrzeby jednej z miejskich instytucji. Następnego dnia po publikacji na łamach Nowego Tygodnia, 13 kwietnia na biurko prezydenta powędrowała interpelacja radnego.


Na ogromny problem niszczenia Dworku Grafa zwrócili nam uwagę w ubiegłym tygodniu Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary i Jacek Skiba, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Zabytkowy obiekt, który przez lata był dzierżawiony pod usługi gastronomiczne, od 2013 r. stoi pusty. Miasto bezskutecznie usiłowało go sprzedać. Zmiana układu drogowego, dynamiczny rozwój infrastruktury wokół sprawił, że zdaniem wspomnianych społeczników, na Dworek Grafa będzie niezwykle trudno znaleźć kupca („praktycznie niesprzedawalny”).

Społecznicy wskazywali, że w tej sytuacji można go wyremontować i przeznaczyć np. na biura jakiegoś wydziału urzędu miasta. Podnosili, że na wynajem powierzchni biurowych Ratusz wydaje co miesiąc krocie płacąc czynsz prywatnym właścicielom. Dzielnicowi radni otrzymali bardzo mocne wsparcie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin.

– Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do renowacji i zaadaptowania Dworku Grafa, na potrzeby Urzędu Miasta Lublin. Z przykrością zauważam, że podejmowane w ostatnich latach kroki, ukierunkowane na zbycie budynku, nie przyniosły dotychczas żadnych skutków, zaś budynek permanentnie niszczeje. W związku z tym, w mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin środków pieniężnych na renowację obiektu i docelowe przeznaczenie go na potrzeby administracyjne urzędu, poprzez umieszczenie w nim jednego z wydziałów UM.

Innym alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być ulokowanie w budynku jednej z placówek oświatowych, co rozwiązałoby bieżące problemy lokalowe wybranego przedszkola – napisał w interpelacji do prezydenta dr Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin i przypomniał ważną sprawę. – Korzystając z okazji, chciałbym zapytać czy zgodnie z dezyderatem Komisji Kultury Ochrony Zabytków, skierowanym przed laty do Pana Prezydenta, podjęte zostały działania ukierunkowane na wpisanie Dworku Grafa do Krajowego Rejestru Zabytków? Proszę o udzielenie odpowiedzi na treść mojej interpelacji – dodał.

(l)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here