Relikwie świętego Jana Pawła II

Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego i Robert Szwed, przewodniczący rady miasta odwiedzili w Krakowie kardynała Mariana Jaworskiego, honorowego obywatela Rejowca Fabrycznego, bliskiego przyjaciela papieża-Polaka, a dziś świętego – Jana Pawła II. W darze dla rejowieckiej wspólnoty lokalnej ksiądz kardynał podarował relikwie św. Jana Pawła II.

– Jest to kropla krwi Świętego, a więc relikwie pierwszego stopnia, bo pochodzą bezpośrednio od ciała osoby świętej – podkreśla Robert Szwed. – Kardynał to postać niezwykła w polskim Kościele. W przeszłości oprócz posługi kapłańskiej i biskupiej oddawał się pracy naukowo-badawczej. Był profesorem wielu uczelni, rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1991 roku papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem, metropolitą Archidiecezji Lwowskiej. W 2008 roku ze względu na wiek papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu metropolity Lwowskiego.

Obecnie jest rezydentem Watykanu w Archidiecezji Krakowskiej. Wspiera wszelką aktywność osób świeckich w Kościele, której celem jest upamiętnianie we wszelakiej formie pontyfikatu Św. Jana Pawła II, któremu udzielił ostatniego namaszczenia chorych przed jego śmiercią.

– Chociaż nie był w Rejowcu Fabrycznym, bo wiek ogranicza jego możliwości przemieszczania się, to jest nam niezwykle przyjazny i jak powiada „modli się za naszą parafię, ma w swojej pamięci i niezwykłą życzliwość dla nas mieszkańców i oręduje za nami u swojego Świętego Przyjaciela”. Stąd z radością – jak powiedział – spełnił kierowane przez nas prośby o relikwie drogiego nam Świętego Jana Pawła II – mówi burmistrz Stanisław Bodys.

Kardynał jest także Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, którego prezesem jest mieszkaniec Rejowca Fabrycznego, Ryszard Zawadowski. (red)