Rok zakończyli konkursem

W środę (19 czerwca) słuchacze włodawskiego Uniwerysytetu Trzeciego Wieku uroczyście zakończyli zajęcia podsumowaniem konkursu czytelniczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, który ma na celu kształtowanie postaw czytelniczych seniorów i zapoznanie ich z twórczością wielkich pisarzy polskich.

W konkursie wzięło udział 11 osób: Dejer Teresa, Jaklik Jan, Kasztelan Jadwiga, Kosidło Maria, Leńczuk Bolesław, Patejuk Jadwiga, Szaniawska Danuta, Tomaszewska Nila, Tomaszewski Czesław, Zaborska Wiesława oraz Zaborski Władysław. Komisja konkursowa w składzie Ewa Krukowska i Monika Urbańska – Nazaruk stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Danuta Szaniawska zdobywając 52 na 53 możliwych punktów, drugie przypadło Teresie Dejer i Jadwidze Patejuk z wynikiem 48/53, a trzecie Marii Kosidło 47/53. Natomiast siedmiu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia. Nagrody i dyplomy wręczyli: burmistrz Wiesław Muszyński, Leszek Popik kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, a Dorota Redde-Sawczuk – dyrektor MBP we Włodawie pogratulowała wszystkim laureatom. (b)

News will be here