Rosną ochotnicze zastępy

O kolejne 36 osób powiększyły się szeregi druhów ochotniczych straży pożarnych w powiecie krasnostawskim. Wcześniej wszyscy musieli przejść intensywne szkolenie i zdać egzamin.

– Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu – wyjaśnia Kamil Bereza, rzecznik KP PSP w Krasnymstawie. – Trwające 133 godziny zajęcia obejmowały: pracę w aparatach ochrony dróg oddechowych, działania podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługę mechanicznych urządzeń ratowniczych, rozkładanie drabin, prowadzenie korespondencji radiowej i kierowanie ruchem drogowym – wylicza.

Przyszli druhowie przeszli również testy w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przygotowujące do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przy dużych obciążeniach psychofizycznych.

Wszystko zakończyło się 19 marca egzaminem składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zaliczyło go 36 druhów. – Ukończenie tego szkolenia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych – podkreśla K. Bereza. – Wszystkim druhom życzymy owocnej służby w poszczególnych jednostkach na terenie powiatu krasnostawskiego – dodaje. (kg)