Rzecznik praw mieszkańców

Od 1 września w urzędzie miasta Chełm funkcjonuje rzecznik praw mieszkańców. Została nim Magdalena Mazurkiewicz.

Do obowiązków rzecznika praw mieszkańców ma należeć m.in. koordynacja i obsługa spotkań z mieszkańcami, w tym przyjmowanie mieszkańców oraz udzielanie im porad, a także reprezentowanie interesów i praw mieszkańców wobec urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych

Obowiązkiem rzecznika jest też nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu przy obsłudze interesantów, badanie satysfakcji klientów z usług świadczonych przez urząd, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach przyjęć interesantów oraz skarg i zażaleń w zakresie realizowanych zadań. Rzecznik praw mieszkańców ma też mieć nadzór nad budżetem obywatelskim.

Kontakt do M. Mazurkiewicz:
rzecznikprawmieszkancow@umchelm.pl;
tel.: 82 564 33 26. (kg)