Są nowi dyrektorzy

Po fiasku pierwszych konkursów na dyrektorów chełmskich placówek oświatowych trzy kolejne się powiodły. Danuta Zagórska nadal będzie szefową PM nr 13, Marzena Koprukowniak IV LO, a Małgorzata Kwiecińska ZWiPPP nr 1. Były jedynymi kandydatkami.

Pierwsze trzy ogłoszone w tym roku konkursy na dyrektorów chełmskich placówek oświatowych zakończyły się fiaskiem. W PM nr 11 i SP nr 5 nie zgłosił się żaden kandydat, a jedyna kandydatka, która zgłosiła się do konkursu w PM nr 14 zdaniem komisji nie spełniała wymogów formalnych. To wywołało dyskusję, co jest powodem braku chętnych. Część chełmskich radnych wskazywała, że przyczyną są zbyt niskie dodatki funkcyjne, ktoś sugerował nawet, że wpływ na to ma obecna polityka ministerstwa edukacji i kuratoriów, albo sposób sprawowania nadzoru ze strony miasta.

Kolejne konkursy udało się jednak rozstrzygnąć. W ubiegłym tygodniu akceptacje komisji konkursowych uzyskały Danuta Zagórska w PM nr 13, Marzena Koprukowniak w IV LO i Małgorzata Kwiecińska w Zespole Wychowania i Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej. Panie, które dotychczas kierowały tymi placówkami, były jedynymi kandydatkami na te stanowiska.

26 czerwca ogłoszony ma być konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, II Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a 27 czerwca konkursy na dyrektorów Przedszkola Miejskiego Nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

Jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierzy to stanowisko kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. (mo)

 

News will be here