Skorzystała tylko jedna gmina

Droga w Krasówce wkrótce będzie przebudowana

Zaledwie jedna gmina z powiatu włodawskiego otrzymała dotację do inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wszystko przez to, że samorządy nie wiedziały, że w trakcie naboru zmienią się kryteria, które na początku zakładały jedynie dofinansowanie inwestycji ściśle związanych z przebudową czy modernizacją skrzyżowań.

Jedynym tegorocznym beneficjentem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest gmina wiejska Włodawa, która na trzy tegoroczne inwestycje pozyskała łącznie niemal 3,5 mln zł, a większość kosztów pokryła ze środków własnych. Dzięki temu zbudowane zostaną trzy drogi w Stawkach, w Krasówce oraz w Różance (ul. Wąwozowa). – Najbardziej cieszy mnie droga w Krasówce przez wieś i liczę, że w najbliższych latach kolejne małe miejscowości w naszej gminie również doczekają się dobrych, bezpiecznych dróg asfaltowych – mówi Marta Wawryszuk, sekretarz gminy Włodawa.

Co ciekawe, żaden samorząd, którego władze są kojarzone bądź przychylne obecnej władzy, z Funduszu nie skorzystał. Programem szeroko interesował się powiat, ale ostatecznie zrezygnował z aplikacji. – Staramy się korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania, ale w granicach rozsądku – mówi Marcin Łopacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. – Kryteria Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na który Wojewoda Lubelski ogłosił nabór w lipcu ub.r., kładły nacisk na budowę i przebudowę skrzyżowań z uwzględnieniem poprawy infrastruktury dla pieszych.

Zastanawialiśmy się wtedy, czy nie złożyć wniosku na przebudowę ul. Chełmskiej we Włodawie, ale w międzyczasie pojawiła się możliwość skorzystania z finansowania Polskiego Ładu, w wysokości 95% wszystkich kosztów inwestycji. Fundusz Rozwoju Dróg dla naszego powiatu przewiduje niestety tylko 50% dofinansowania (dla innych powiatów jest to 60 i 70%) i w każdym naborze nasze wnioski trafiały na listę rezerwową.

Tak więc przy obecnych skokach cen w wyniku procedury przetargowej, która przeprowadzana była wiele miesięcy później po złożeniu wniosku, okazywało się, że te dofinansowanie stanowiło ostatecznie tylko 30-40% kosztów inwestycji. Wiem, że Zarząd Powiatu rozmawiał z wójtami na temat aplikowania w tym naborze wniosków, lecz nikt nie był zainteresowany współfinansowaniem inwestycji przy tych zasadach finansowania.

Chciałbym nadmienić, że 2023 rok będzie bardzo udany dla powiatu włodawskiego, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Mamy już podpisane umowy z wykonawcami pięciu inwestycji o łącznej wartości ponad 20 mln złotych, a większość z nich wymaga od nas tylko niewielkiego, bo dosłownie kilkuprocentowego wkładu własnego. Mowa o odcinkach Hola – Lipówka, Kulczyn, ul. Chełmska, Sęków oraz Dołhobrody, a kilka kolejnych wniosków czeka na rozpatrzenie, więc śmiało można powiedzieć, że ten rok będzie dla nas przełomowy – dodaje Łopacki. (bm)