Skruszą kawałek betonówki

(14 marca) Zdzisław Szwed – członek zarządu województwa lubelskiego oraz Michał Maruszewski z firmy Strabag podpisali umowę na wykonanie prawie 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej z Korolówki do Włodawy, tzw. betonówki. Na remont tej drogi czekano kilkadziesiąt lat.

O remont tej drogi okoliczni mieszkańcy walczyli od wielu lat. Betonówka ma w całości długość ponad 13 km, remontowany odcinek będzie miał długość prawie 5 km. Przebudowa będzie polegać na rozkruszaniu płyt i położeniu nowej nawierzchni. Koszt w 85% pokryje Unię Europejska w ramach programu PL-UA-BY 2014-20.

***

Ponad 5-kilometrwowy odcinek koszmarnej „betonówki” z Włodawy do Korolówki wykona firma STRABAG z Pruszkowa. Zaoferowała w przetargu najniższą cenę: 24 mln 326 tys. zł. Trzy inne firmy zaoferowały kwoty od 4 do 9 mln wyższe. Termin wykonania robót obejmuje prace praktycznie w tym roku. Jednak ostateczny odbiór nastąpi 15 lipca 2020 r. Okres gwarancji wynosi aż 7 lat. Roboty obejmują: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyż. z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o długości ok. 4,88 km.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe, ogrodzenia), usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, roboty ziemne (wykopy, nasypy), rozbudowę drogi do przekroju drogi jednojezdniowej, dwupasmowej o szerokości 7,0 m (2×3,5 m), wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni i elementów drogowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, przebudowę i budowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów wraz z przepustami, budowę / przebudowę obustronnych rowów odwadniających i budowę odcinków rowów krytych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę istniejącego oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here