Stacja wykrywania skażeń w Chełmie

Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie powstała stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu. To inwestycja Polskiej Agencji Atomistyki, umożliwiająca wcześniejsze wykrycie zdarzeń radiacyjnych.


W sierpniu ub.r. informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”, że Polska Agencja Atomistyki planuje rozbudowę sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu. Pozwolić ma to na wcześniejsze wykrycie zdarzeń radiacyjnych za wschodnią granicą Polski. Lokalizacje nowych stacji zostały wskazane po analizie m.in. ukształtowania terenu, otoczenia przyrodniczego, urbanistycznego czy dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej.

Najbliższa stacja pomiarowa wskazująca sytuację radiacyjną znajduje się w Lublinie. Latem, gdy informowaliśmy w „Nowym Tygodniu” o tych planach z naszych informacji wynikało, że stacje te powstaną także w naszej okolicy. Ostatnio się to potwierdziło. Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła w pobliżu wschodniej granicy Polski trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS, rozlokowanych na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie lubelskim nowe stacje uruchomiono w Chełmie – na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Włodawie, Czerniczynie, Machnowie Nowym, Wólce Dobryńskiej. Stanowią one wzmocnienie krajowego systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną.

– Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – mówi w komunikacie PAA minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

PAA informuje, że obecnie w kraju funkcjonuje 35 należących do niej stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwóczych systemu PMS. Dodatkowo w ramach systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonuje 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 13 stacji wspomagających należących do Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2016-2020 PAA uruchomiła 25 nowych stacji PMS.

– Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju – zwraca uwagę dr Łukasz Młynarkiewicz, prezes Państwowej Agencji Atomistyki. – Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych.

Wyniki pomiarów ze wszystkich stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Rozbudowa sieci stacji PMS będzie kontynuowana w 2021 r. Planowana jest także rozbudowa systemu monitoringu radiacyjnego w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Powstanie w Chełmie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu to dobra informacja dla mieszkańców miasta i powiatu chełmskiego. Czytelnicy „Nowego Tygodnia” niejednokrotnie mówili o swoich niepokojach spowodowanymi zapowiadanymi w ostatnich latach planami rozbudowy elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Obawami napawały też informacje o kolejnych pożarach: w kwietniu ub.r. w lasach wokół elektrowni w Czarnobylu, a dwa lata temu w Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej (oddalonej około 160 km od Chełma). Te niepokoje to efekt katastrofy elektrowni w Czarnobylu sprzed 35 lat, która doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi, a substancje radioaktywne dotarły m.in. nad Polskę.

(mo, fot. Państwowa Agencja Atomistyki)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here