Stawiają na ekologię i oszczędności

W ubiegłym tygodniu wójt gminy Wyryki Mirosław Torbicz zawarł umowę na realizację kolejnej dużej inwestycji. Mowa o wymianie źródeł ciepła ogrzewających budynki użyteczności publicznej. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w pompy ciepła, a dwa z nich energię będę czerpać wprost z ziemi.

Na prima aprilis Mirosław Torbicz żartował na swoim fejsbuku, że w Wyrykach powstanie restauracja McDonald`s. Na dowód zamieścił zdjęcie ogrodzonego terenu, gdzie sieciówka miała stanąć. To łąka naprzeciwko Urzędu Gminy. Okazuje się, że budowa jest prawdziwa, tyle że nie chodzi o restaurację a o odwierty pod instalację termalnych pomp ciepła. Gmina realizuje właśnie projekt pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyryki” o wartości blisko 2,7 mln zł.

Ma być on zrealizowany do końca listopada. Wkład własny gminy to 270 tys. zł, co stanowi 10% wartości inwestycji. Pozostała część, ponad 2,4 mln zł, to środki pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy. Są to: Szkoła Podstawowa w Kaplonosach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Filia GBP w Horostycie, budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Suchawa, Wyryki-Połód i Zahajki.

Przebudowane i zmodernizowane będą także instalacje grzewcze szkoły, filii biblioteki oraz świetlic. – W ramach planowanej inwestycji zostaną zamontowane pompy ciepła, których zapotrzebowanie na energię będzie zaspokajane przez nowe instalacje fotowoltaiczne. Wykonane zostanie energooszczędne oświetlenie zewnętrzne typu LED dla wszystkich budynków. Celem realizacji zadania jest zrównoważony rozwój gminy Wyryki poprzez realizację zadania inwestycyjnego zmniejszającego poziom wydatków bieżących z budżetu gminy.

Węgiel, olej opałowy i sieciową energię elektryczną sukcesywnie zastępujemy pompami ciepła. W Kaplonosach będą pompy gruntowe, a w mniejszych obiektach powietrzne. Już trwają prace przy termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Wyrykach, gdzie kotłownię węglową zastąpią gruntowe pompy ciepła. Znikają kominy, stawiamy na ochronę środowiska, ale przede wszystkim na maksymalne obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, co ma pozwolić na realizowanie zadań inwestycyjnych w kolejnych latach – tłumaczy wójt Mirosław Torbicz. (bm)