Sypnęli groszem na drogi

Ulica Dreszera w Chełmie wymaga pilnej przebudowy

Kasa z Funduszu Dróg Samorządowych podzielona. Prawie 15 mln zł dla Chełma, blisko 27 mln zł dla powiatu chełmskiego i ponad 4 mln zł dla gminy Rejowiec Fabryczny. W sumie samorządy z naszego regionu dostały aż 53 806 291 zł, czyli ponad 11 proc. z całej puli przeznaczonej na dofinansowanie zadań drogowych. Wartość wszystkich zaplanowanych inwestycji to aż 72,7 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na zadania drogowe w województwie lubelskim, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Część inwestycji zostanie wykonanych jeszcze w tym roku, pozostałe mają być zrealizowane w przyszłym. W sumie rozdysponowano aż 473 196 617 zł, z czego 262 503 458 zł na drogi powiatowe, a 210 693 159 zł na drogi gminne. Samorządy mogły liczyć na wsparcie od 50 do 80 proc. wartości całego zadania.

15 milionów dla Chełma

Powody do zadowolenia ma miasto Chełm, które dostało pieniądze na aż pięć zadań drogowych. Łączne uzyskane dofinansowanie to aż 14 904 226 zł. Więcej od Białej Podlaskiej i Zamościa. Tak dużego wsparcia na drogi chełmski samorząd z rządowych programów jeszcze nigdy dotąd nie otrzymał, co podkreślił prezydent Jakub Banaszek. Wszystkie inwestycje, na które miasto dostało wsparcie, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Najkosztowniejsza to dalsza przebudowa ul. Kolejowej, na odcinku od Sienkiewicza do al. Piłsudskiego. Na fragmencie od Sienkiewicza do Starościńskiej drogowcy wymienią tylko chodniki po obu stronach ulicy, a na pozostałości również nawierzchnię asfaltową. Całość została oszacowana na 9 658 517 zł, z czego 7 726 813 zł to dofinansowanie z Funduszu.

Miasto dostało też pieniądze na przebudowę skrzyżowania u zbiegu ulic Wojsławickiej, Mościckiego i al. 3 Maja, gdzie powstanie rondo oraz na budowę drugiej nitki al. 3 Maja. Przewidywany koszt inwestycji to 5 990 636 zł, a uzyskana dotacja – 4 792 509 zł.

Ku zadowoleniu chyba wszystkich mieszkańców miasta korzystających latem z kąpieliska Glinianki, po blisko 10 latach oczekiwania, zostanie dokończona przebudowa ul. Ceramicznej, na 780-metrowym odcinku od bloków komunalnych do granicy z gminą Chełm. Wartość inwestycji to 1 819 793 zł, z czego 1 455 835 zł to dofinansowanie z programu.

Czwarte zadanie drogowe, na które miasto dostało pieniądze z Funduszu, to przebudowa ul. Dreszera. Miasto na tę inwestycję dostało 485 991 zł. Modernizacja 140-metrowego odcinka, w tym wymiana chodników i nawierzchni, została oszacowana na 607 489 zł.

Ostatnim przedsięwzięciem, na które Chełm uzyskał wsparcie, jest przebudowa ul. Waśniewskiego. Ta inwestycja znalazła się w ubiegłorocznym budżecie, ale była niedoszacowana. Oferty składane przez firmy drogowe do przetargu znacznie przewyższały kosztorys i ostatecznie jej nie zrealizowano. Tym razem takiego zagrożenia raczej nie ma. Przewidywany koszt całego zadania został obliczony na 554 227 zł, z czego 443 382 zł to dofinansowanie z Funduszu.

Miasto na wszystkie z zadań dostało wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 80 proc. W budżecie musi zabezpieczyć 3 726 436 zł na udział własny.

10 proc. zgarnął powiat

Rekordowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych dostał powiat chełmski. – Więcej pieniędzy otrzymał jedynie powiat łukowski – podkreśla wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski. Powiat uzyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 26 979 010 zł. To ponad 10 proc. całej puli przewidzianej na drogi powiatowe w programie. Wartość wszystkich zaplanowanych inwestycji w ramach Programu to 34 556 636 zł.

Chełmskie starostwo złożyło w sumie pięć wniosków. Cztery znalazły się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Piąty, dotyczący budowy drogi na terenie gminy Sawin, o długości 2,7 km, szacowany na ponad 2 mln zł, jest na liście rezerwowej, z dużą szansą na realizację. – Wniosek znalazł się na czwartym miejscu, zatem jeśli pojawią się oszczędności po przetargach, dostaniemy pieniądze również i na tę inwestycję – zaznacza Kwiatkowski. – A sądzę, że będą, bo część przetargów już rozstrzygnęliśmy i zaoferowane kwoty są niższe od kosztorysów.

Jeszcze w tym roku powiat chełmski chce zrealizować prawie 11-kilometrowy odcinek od krajowej „Dwunastki” w Chojnie Małym, przez Kanie, Toruń, aż do granicy z powiatem krasnostawskim. Inwestycja została oszacowana na 7 524 409 zł. – Dostaliśmy na nią dofinansowanie w wysokości aż 80 proc. – cieszy się Kwiatkowski. Radość wicestarosty jest w pełni uzasadniona. Zadanie zostanie wykonane w jego okręgu wyborczym.

Jedną z najkosztowniejszych inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie lubelskim jest przebudowa drogi z Sawina do Rudy Huty. W sumie blisko 19 km. Przedsięwzięcie zostanie zakończone najpóźniej w październiku przyszłego roku. Szacowana wartość inwestycji to 20 061 233 zł, z czego 16 048 986 zł, a więc 80 proc. wszystkich kosztów, to dofinansowanie z programu. Udział własny zabezpieczy nie tylko starostwo, ale również w części gminy Sawin i Ruda-Huta.

Powiat dostał też dofinansowanie w wysokości 3 800 000 zł do prawie 4-kilometrowej budowy drogi w miejscowości Karczunek w gm. Wierzbica, zrealizowanej w bieżącym roku. Kolejna dotacja – jak mówi wicestarosta Kwiatkowski – dotyczy 2,5 km drogi w miejscowości Chutcze w gm. Sawin. Inwestycja została oszacowana na 2 220 994 zł. Połowę tej kwoty starostwo dostanie w ramach Programu.

Niezadowolenie u samorządowców

Podirytowani zaplanowanymi przez starostwo inwestycjami są samorządowcy z innych gmin powiatu chełmskiego. Przekonują, że zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w okręgu wyborczym starosty Piotra Deniszczuka. – Niby kiedyś starosta mówił o zrównoważonym rozwoju całego powiatu, a tak na dobrą sprawę inwestuje w dwie gminy, Wierzbicę i Sawin. Drogi powiatowe na terenie Żmudzi, Białopola, Leśniowic czy Wojsławic również wymagają nakładów inwestycyjnych. Któregoś dnia jechałem z Buśna do Wojsławic, przez Putnowice Wielkie. Zastanawiam się, czy starosta choć raz jechał tą drogą i widział w jakim stanie jest jej nawierzchnia? – mówi jeden z samorządowców.

Wójt Krupa „królem polowania”

Z podziału pieniędzy na drogi gminne w ramach Funduszu chyba najbardziej jest zadowolony wójt gminy Rejowiec Fabryczny, Zdzisław Krupa. Zakwalifikowanych do dofinansowania zostało aż osiem projektów! Gmina w sumie dostała 4 234 495 zł. Dzięki dotacji z programu samorząd wykona inwestycje drogowe o łącznej wartości ponad 6 mln zł. – To wielki sukces naszej gminy. Jakość dróg gminnych ulegnie diametralnej poprawie. Część inwestycji zrobimy jeszcze w tym roku, pod warunkiem, że uda się rozstrzygnąć przetargi. W 2020 roku wykonamy drogę z Kaniego do Gołębia i drogi na osiedlu w Kaniem Stacja. Jeśli chodzi o udział własny, część pieniędzy mamy zaplanowane w rezerwie, ale bez zaciągnięcia niewielkiego kredytu nie będziemy w stanie całości sfinansować – mówi Z. Krupa.

Gminy z dofinansowaniem

Na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania są też wnioski składane przez inne gminy z powiatu chełmskiego: Leśniowice, Wierzbicę, Wojsławicę, Rudą-Hutę, Kamień, Rejowiec, gm. Chełm, Białopole. Najwięcej pieniędzy dostała Wierzbica. Na budowę drogi gminnej w miejscowościach Chylin, Chylin Wielki i Wygoda uzyskała wsparcie w wysokości 1 468 148 zł. Drugie tyle wójt Zdzisława Deniszczuk i radni muszą znaleźć w budżecie gminy. Wierzbica zrealizuje jeszcze dwie inne inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym jedną w miejscowości Syczyn, za łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. W sumie gmina za te pieniądze wybuduje blisko 3 km nowych dróg.

Na dwie inwestycje pieniądze dostały gminy: Leśniowice, Białopole, Kamień, Ruda-Huta i Wojsławice. Pierwsza z nich zaplanowała przebudowę prawie 600 m drogi w miejscowości Wierzbica i 650 metrowego odcinka w Sielcu. W sumie gmina pozyskała z Funduszu ponad 700 tys. zł, a wartość zaplanowanych inwestycji przekracza 1,2 mln zł. Białopole wykona blisko kilometrowy odcinek w Raciborowicach Kolonii i Raciborowicach za 415 145 zł, z czego 249 087 zł to wsparcie z programu. Drugie zadanie to przebudowa ulic 3 Maja i Kościuszki w samym Białopolu. W sumie prawie 800 metrów za niespełna 300 tys. zł. Pozyskane dofinansowanie wynosi 178 289 zł.

Gmina Kamień zrealizuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi w Koczowie za 1 451 421 zł. Na tę inwestycję uzyskała wsparcie w wysokości 60 proc., czyli 870 852 zł. Z pieniędzy z programu wykona także ponad 700 metrów drogi Strachosław – Kamień Kolonia – Józefin. Wartość przedsięwzięcia to 307 894 zł, z czego 184 736 zł to dotacja z Funduszu.

Ruda-Huta z rządowych pieniędzy wykona 800 m drogi gminnej w Rudce i 765 m w Hniszowie. Gmina dostała dofinansowanie na poziomie 60 proc., ponad 500 tys. zł. Wojsławice z kolei otrzymały wsparcie na dwie drogi w łącznej wysokości 340 tys. zł. Zaplanowana jest przebudowa prawie 700-metrowego odcinka w Rozięcinie i tej samej długości w Ostrowie. Wartość obu inwestycji wynosi prawie 670 tys. zł.

Po jednej inwestycji wykonają gmina Chełm i Rejowiec. – Zrealizujemy łącznik, który połączy Żółtańce i Zawadówkę. Zadanie zostanie wykonane najprawdopodobniej do końca października br. – wyjaśnia Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. Na tę inwestycję samorząd dostał 685 tys. zł. Szacowany koszt to prawie 980 tys. zł.

Z kolei gmina Rejowiec planuje przebudowę ul. Zwierzyńskiego. Wartość inwestycji wynosi 593 tys. zł, z czego 356 tys. zł to dotacja z programu.

W sumie dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie miasta i powiatu chełmskiego zostaną zrealizowane inwestycje drogowe o wartości prawie 73 mln zł. Tak wysokiego dofinansowania z rządowych programów dla naszego regionu jeszcze nie było. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here