Trzy osiedla bez rad

Z powodu słabej frekwencji osiedla Dyrekcja Górna, Cementownia i osiedle XXX-lecia nie mają swoich rad osiedli i ich przewodniczących. Roland Kurczewicz z os. Działki jest jedynym wybranym ponownie przewodniczącym rady osiedla, a pozostali to „świeża krew”, w tym aż troje związanych z ruchem „Polska 2050”.

Droga do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli i ich przewodniczących na kadencję 2022-2026 otworzyła się po 16 maja br., gdy odwołano stan epidemii. Zgodnie z uchwałą wybory te należało przeprowadzić w ciągu sześćdziesięciu dni. Zebrania wyborcze odbywały się od 1 do 14 lipca. Frekwencja na dziewięciu spotkaniach była tak marna, że wyłonienie rady osiedla i ich przewodniczących odbierano za sukces.

Wyjątek stanowiło osiedle Kościuszki, gdzie mieszkańcy bardzo się zmobilizowali i na spotkanie przyszło ich ponad stu. Na zebranie na Dyrekcji Górnej przyszło zaledwie 10 osób i frekwencja ta była niewystarczająca, aby wyłonić radę osiedlową i jej przewodniczącego. Dziesięć osób rozeszło się, a zebranie okazało się bezowocne.

Tak samo było na zebraniu wyborczym osiedla Cementownia z tą różnicą, że tam zjawiło się 13 mieszkańców. Rekordowo niska frekwencja była na XXX-leciu, gdzie na zebranie przyszło zaledwie 5 osób. Rzecz jasna – nie wybrano tam ani rady osiedla, ani jej przewodniczącego. W przypadku trzech osiedli, gdzie nie wybrano rad i przewodniczących wybory najpewniej zostaną powtórzone. W ratuszu mówią, że decyzja o tym, kiedy to nastąpi, jeszcze nie zapadła.

Społecznie, lecz z aspektem politycznym

W radzie osiedli działają społecznicy, ale często związani z różnymi ugrupowaniami politycznymi. I tak – na Śródmieściu przewodniczącym rady został Łukasz Krzywicki, kojarzony z Platformą Obywatelską, a na przewodniczącą rady osiedla Zachód wybrano Katarzynę Rot z zarządu regionu województwa lubelskiego stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni.

Na fejsbukowym profilu tego ruchu zaliczono to do jego „lokalnych sukcesów”, tak samo, jak fakt, iż 19-letni chełmianin Tomasz Kozłowski z „Pokolenia 2050” został członkiem rady osiedla „Śródmieście”, a dodatkowo na przewodniczącego rady osiedla „Dyrekcja Dolna” wybrano Andrzeja Stachniuka, który też wstępuje do Stowarzyszenia Polska 2050 Lubelskie. Przewodniczącą rady osiedla Kościuszki została Marta Twardowska-Król – także ze Stowarzyszenia Polska 2050.

Na przewodniczącego rady osiedla Działki wybrano Rolanda Kurczewicza, byłego najbliższego współpracownika Agaty Fisz, byłej prezydent Chełma, który od dawna w magistracie już nie pracuje. Mieszkańcom Działek R. Kurczewicz jest doskonale znany, bo to jego kolejna kadencja w roli przewodniczącego tej rady osiedla. Na zebranie wyborcze osiedla Rejowiecka” przyszło 30 osób i na czele tej rady stanęła Paulina Przybylska. Przewodniczącą rady osiedla Słoneczne została Elżbieta Pendrak. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here