Turystyka szansą Krasnegostawu?

O potrzebie postawienia na turystykę Marcin Wilkołazki mówił na ostatniej sesji rady miasta. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Krasnystaw nie jest potęgą gospodarczą Lubelszczyzny. Od wielu lat nasze miasto czeka na dużego inwestora i nowe miejsca pracy, ale pomimo podejmowanych w tym kierunku działań, na razie efektów nie ma.

Dlatego należy równolegle próbować poszukiwać różnych dróg rozwoju miasta. Jedną z takich możliwości daje turystyka – rozpoczął swoją wypowiedź. Radny uważa, że to, iż Krasnystaw nie ma takich zabytków jak Zamość, Lublin czy Kozłówka, nie znaczy, że nie ma po co tu przyjeżdżać. Jest ciekawy rynek, kolegium pojezuickie i kościół pw. św. Franciszka Ksawerego, są Kraszczady w gminie Gorzków, ciekawe lasy i wąwozy, rzeka Wieprz. – Turystów do odwiedzin naszego miasta trzeba zachęcić i pokazać im, że Krasnystaw jest na mapie Lubelszczyzny. Już w grudniu 2014 r. wnioskowałem o podjęcie działań w celu przygotowania oferty turystycznej Krasnegostawu, która będzie mogła być wykorzystywana do rozsyłania jej do różnych podmiotów turystycznych, np. biur podróży, organizacji turystycznych, itp. W odpowiedzi na moją interpelację pani burmistrz deklarowała, że podejmie odpowiednie działania. Od tamtej sesji minęło prawie 1,5 roku i nadal w tej sprawie nic się nie zmieniło – zauważa. Wilkołazki podkreśla, że Krasnystaw wciąż jest nieobecny w materiałach turystycznych Lubelszczyzny. Wspomnianego kościoła pw. Św. Franciszka nie ma nawet na szlaku kościołów Lubelszczyzny. Także podmioty zajmujące się organizacją wyjazdów turystycznych lub biznesowo-turystycznych po Lubelszczyźnie nie uwzględniają Krasnegostawu w swoich programach. – Nie uwzględniają, bo nie mają od nas takiej oferty. W związku z tym proszę o informację czy były podjęte działania, w celu przygotowania oferty turystycznej Krasnegostawu i rozesłania jej do właściwych podmiotów turystycznych, w tym biur podróży i organizacji turystycznych? Jeśli tak, to jakie to były działania? Jeśli nie to po raz kolejny proszę o ich podjęcie oraz o zadbanie o umieszczenie Krasnegostawu w materiałach promujących województwo lubelskie – apelował Wilkołazki. (kg)