Tym razem 400 tysięcy na modernizację kina

Włodawski Dom Kultury wzmacnia swoje finanse. Trzy z czterech wniosków grantowych już uzyskały akceptację, a czwarty na to szansę.

Ostatnio Włodawski Dom Kultury uzyskał dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł na remont sali widowiskowej. To pieniądze od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przyznane w programie Infrastruktura domów kultury. Pozwolą na modernizację sali widowiskowej.

Zadowolenia z tego faktu nie kryje Łukasz Zdolski, dyrektor WDK. – Tej wiosny mamy same dobre wiadomości. Najpierw było 110 tysięcy złotych dofinanowania na Poleskie Lato, potem prawie 100 tysięcy na nasz Teatr z Końca Polski, a obecnie 400 tysięcy złotych na remont sali.

W ramach tego konkursu Infrastruktura domów kultury otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań. W większości były to bowiem kwoty od kilkudziesięciu do 200 tys. zł. (pk)