Uczniowie z Chełma nie pojechali poznawać Polski, bo dorośli dali ciała

Żadna z miejskich szkół w Chełmie nie skorzystała z pieniędzy ministra edukacji na organizację wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – pisaliśmy niedawno. A nauczyciele twierdzą, że to wina urzędu miasta, który nie złożył przygotowanych przez nich wniosków. Problemów z sięgnięciem po łatwe pieniądze nie miały za to szkoły w chełmskich gminach i sąsiednich miastach. Kto tak naprawdę zawinił?

„Poznaj Polskę” to program ministra edukacji i nauki, w ramach którego MEN dofinansowuje wycieczki szkolne do miejsc związanych z historią, tradycją i kulturą naszego kraju. W zależności od tego, jak długo trwała wycieczka, szkoły mogły pozyskać od 5 do 15 tys. zł dotacji. Program ruszył w 2021 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego w kolejnych latach resort edukacji przeznaczał na niego coraz większe pieniądze – ok. 100 mln zł rocznie. Informowaliśmy, że dofinansowania udało się skorzystać kilku szkołom w chełmskich gminach (m.in. Sawin, Wierzbica, Dubienka) i Niepublicznej Szkole Razem z Chełma. Na liście dofinansowanych placówek zabrakło jednak miejskich szkół. Co się stało, że uczniowie z Chełma, miasta rządzonego przez prezydenta z prawicy, nie mieli możliwości wyjechania na wycieczki? Miejscy urzędnicy wyjaśniali, że kilka szkół starało się o dofinansowanie do wycieczek, ale zainteresowanie programem było duże i decydowała kolejność zgłoszeń, dlatego nie udało się. Nauczyciele jednak przekonują, że to nie wina szkół, które chciały zorganizować wyjazdy dla dzieci i przygotowały wnioski, ale urzędników z miasta, którzy nie złożyli w ministerstwie przygotowanych przez nich dokumentów.

– Wyglądało to tak, jakby w urzędzie nikomu nie chciało się zająć tą sprawą – twierdzi jedna z nauczycielek, która po artykule odezwała się do naszej redakcji. – Od nas urząd wymaga nie wiadomo czego, dostarczania danych i informacji na bieżąco na temat różnych spraw, ale ze swojej strony nie chce się w nic zaangażować. Szkoły przygotowały wnioski o dofinansowanie wycieczek, a powinien je składać organ prowadzący. I tego nie zrobiono. Kiedy pojawiła się okazja do skorzystania z pieniędzy, to okazało się, że nie dopilnowano tematu i zabrakło osoby w urzędzie, która by się tym zajęła. Raz można się tłumaczyć „pechem” czy „kryterium czasu”, ale przecież wnioski można było składać już trzy razy.

Co na to chełmski magistrat?

Urzędnicy z miasta tłumaczą, że 27 sierpnia 2021 r. MEN otworzyło przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę”, a wnioski od szkół zaczęły wpływać do urzędu 8 września (ostatni 29 września). Złożyło je sześć szkół.

– Po analizie wniosków zwrócono z przyczyn formalnych (np. błędy w wykazie wycieczek, błędy rachunkowe) do poprawy wnioski: SP Nr 6, SP Nr 8, I LO, IV LO. Pierwsze wnioski zostały złożone do systemu w dniu 24 września 2021 r. Z uwagi na brak środków finansowych nie zostały one zweryfikowane pozytywnie. Powód: system został zamknięty z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na przedsięwzięcie – wyjaśniają urzędnicy.

Kolejną transzę pieniędzy minister uruchomił 27 września. I tego samego dnia Urząd Miasta miał złożyć wnioski szkół. Ale, jak twierdzą urzędnicy, również nie zostały zweryfikowane pozytywnie z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”.

W marcu 2022 r. do kolejnej edycji wnioski składały IV LO, SP Nr 6, SP Nr 4 i ZST. – Po rozmowie telefonicznej z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6, wniosek został wycofany z uwagi na brak wkładu własnego szkoły. 4 marca 2022 r. organ prowadzący wprowadzając wnioski, otrzymał informację od Ministerstwa: system został zamknięty z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na przedsięwzięcie – informują urzędnicy z magistratu.

W marca tego roku ministerstwo ponownie ogłosiło nabór. Pierwszy wniosek wpłynął do Urzędu Miasta 7 marca, ostatni 16 marca. Wniosek jednej ze szkół nie był zgodny z wymaganiami. Urzędnicy, po weryfikacji, złożyli wnioski 17 marca i ponownie otrzymali informację zwrotną z ministerstwa o tym, że system został zamknięty z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę.”

A co na to ministerstwo?

O to czy miasto Chełm faktycznie składało wnioski zapytaliśmy również w ministerstwie.

– W bieżącej edycji 2023 Miasto Chełm złożyło formularz ogólny 17 marca w Systemie Informacji Oświatowej już po wyczerpaniu środków finansowych na ten cel dla województwa lubelskiego (program ruszył 6 marca), co nie pozwalało już na złożenie szczegółowych wniosków o dofinansowanie. W poprzednich edycjach organ prowadzący Miasto Chełm także nie złożył szczegółowych wniosków o dofinansowanie wycieczek ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. System informatyczny nie zawiera historii złożenia formularzy ogólnych i wniosków w poprzednich edycjach, w związku z tym nie jesteśmy w stanie zweryfikować czy Miasto Chełm próbowało złożyć wnioski o dofinansowanie wycieczek w tych edycjach już po wyczerpaniu się poszczególnych budżetów – wyjaśnia Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN.

Jeżeli o przyznaniu dotacji decydowało „kryterium czasu”, a w kolejnej edycji urzędnicy składają dokumenty 11 dni po rozpoczęciu programu, to raczej trudno liczyć na pozytywną kwalifikację. Kłopotu z terminami i formularzami nie miały szkoły z chełmskich gmin, Włodawy, Krasnegostawu i miejskich placówek z Lublina, Białej Podlaskiej czy Zamościa. Może warto podpytać w tamtejszych urzędach jak to zrobić, żeby kolejna okazja nie przepadła? (bf)

News will be here