Uporządkują wojenne mogiły

Jednym z cmentarzy, któregao utrzymaniem zajmie się PUM będzie cmentarz wojenny przy ul. Młodowskiej

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych na zlecenie magistratu zajmie się utrzymaniem grobów cmentarzy wojennych na terenie miasta. Prace te będą kosztować 40 tys. zł.

Do zadań spółki należało będzie m.in.: bieżące oczyszczanie cmentarzy oraz terenów przyległych (wejść, wjazdów, schodów, chodników) ze śmieci i innych zanieczyszczeń, utrzymywanie w czystości grobów, nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych, naprawa miejsc pochówku, bieżące zamiatanie alej, schodów i chodników oraz wywóz nieczystości, a także pielęgnacja zieleni i koszenie terenów zielonych, przy czym zaznaczono, że wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm. Lista nekropolii i nagrobków, którymi zajmie się PUM liczy kilkanaście pozycji. To m.in. cmentarz wojenny przy ul. J. Młodowskiej, cmentarz wojenny w lesie Borek, cmentarz wojenny przy ul. Okszowskiej, obiekt cmentarny jeńców wojennych w lesie Borek, kwatery żołnierzy WP z okresu wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Lwowskiej, mogiły polskich ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Lwowskiej z okresu II wojny światowej, grób por. Zbigniewa Adama Twardego ps. Trzask przy ul. Lwowskiej z okresu II wojny światowej, grób żołnierza Legionów Polskich Stanisława Figlera przy ul. Lwowskiej, mogiła zbiorowa ofiar terroru z II wojny światowej przy ul. Szpitalnej, mogiła zbiorowa 36 żołnierzy WP oraz 11 osób ludności cywilnej z 1939 r. Jak informuje Urząd Miasta, prace porządkowe już się rozpoczęły. Na uporanie się z nimi spółka ma czas do końca października. (w)

News will be here