W Natalinie znów można się kąpać

Kąpielisko w Natalinie znowu jest czynne

Kilka dni po wydaniu przez chełmski sanepid tymczasowego zakazu kąpieli w zalewie w Natalinie, gdzie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologiczne wody przeprowadzono kolejne badania. Ich wyniki były już pomyślne i w kąpielisku znów można się pluskać.

6 lipca br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie wprowadziła zakaz kąpieli w zbiorniku w Natalinie (gmina Kamień) ze względu na ponadnormatywne ilości enterokoków kałowych. Bakterie te pochodzą z kału ludzkiego i zwierzęcego. Ich obecność w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu fekalnym, a to mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. To była pierwsza taka sytuacja od początku działania kąpieliska w Natalinie. Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień mówił, że plażowicze nie przestrzegają regulaminu kąpieliska i wpuszczają do niego psy. Ubolewał nad tą sytuacją, przypominając, że tyle starań włożono, aby uatrakcyjnić ludziom pobyt nad kąpieliskiem, m.in. dowieziono piach na plażę, zbudowano plac zabaw. Na szczęście, zakaz kąpieli nie trwał długo. 10 lipca ponownie pobrano próbki wody, a dwa dni potem chełmski sanepid zakomunikował, że woda jest już przydatna do kąpieli. Ratownicy mogli w miejsce czerwonej flagi z powrotem ustawić białą.

– Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby zażywać kąpieli w zbiorniku w Natalinie – mówi Elżbieta Kuryk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie.

Plażowicze, których w tym roku w Natalinie jest wyjątkowo dużo (m.in. dlatego, że w chełmskich „Gliniankach” wciąż nie można się kąpać) i wójt Stocki odetchnęli z ulgą.

– Mam nadzieję, że to była jednorazowa sytuacja, bo nie po to urządzamy kąpielisko, aby ludzie na pomostach siedzieli – mówi wójt Stocki.

Badanie z 6 lipca, które wykazało zanieczyszczenia w wodzie w zbiorniku w Natalinie było drugim badaniem (pierwsze, z pomyślnymi wynikami przeprowadzono tuż przed otwarciem kąpieliska) przewidzianym w harmonogramie. Wyniki trzeciego z badań potwierdzały przydatność wody do kąpieli. Podczas całego sezonu kąpielowego w Natalinie (trwa do 20 sierpnia) przewidziano 6 badań okresowych sprawdzających wodę pod kątem epidemiologicznym. (mo)

 

News will be here