W Ratuszu na migi bez problemu

Wdrożenie rozwiązań ułatwiających życie niepełnosprawnym mieszkańcom Chełma proponuje radna Edyta Rożek. W interpelacji do Ratusza zwróciła się o zakup abonamentu na usługi tłumacza migowego i wyposażenie miejskich przychodni w wagi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Okazuje się, że pierwsze z tych rozwiązań w urzędzie funkcjonuje już od dłuższego czasu.

– Zakup przez miasto abonamentu na usługi tłumacza migowego, który byłby dostępny dla osób potrzebujących przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, jest szczególnie ważnym elementem w codziennym funkcjonowaniu osób głuchoniemych, które niejednokrotnie spotykają bariery i trudności w korzystaniu z usług publicznych. Taki abonament mógłby zdecydowanie usprawnić i poprawić komunikację z osobami głuchoniemymi w różnych miejscach, w tym w urzędach i szpitalach. Zapewnienie tłumacza migowego w ramach abonamentu przez miasto byłoby ważnym krokiem w kierunku równości w dostępie do usług publicznych, a także poszanowaniu praw osób niepełnosprawnych – przekonuje radna Edyta Rożek (klub radnych PiS) w interpelacji do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Radna zauważyła również potrzebę zakupu przez placówki medyczne podlegające miastu wag do ważenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

– Taki sprzęt jest niezbędny, aby osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z usług medycznych bez przeszkód i z pełnym poszanowaniem ich godności – argumentuje.

W odpowiedzi na wnioski radnej Urząd Miasta Chełm przekazał, że zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w magistracie można skorzystać z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest to np. poprzez link: https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer =UM_Chelm).

Połączenie się z tłumaczem możliwe jest „z domu”, ale także podczas osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Chełm. W przypadku tej drugiej opcji urzędnik łączy się z tłumaczem za pośrednictwem linku.

– Każdy pracownik urzędu ma możliwość skorzystania z usługi bez względu na to, w którym budynku urzędu i z jakich usług zainteresowany chce skorzystać. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18, w siedmiu budynkach, w których mieszczą się komórki organizacyjne UM Chełm. Dodatkowo informuję, że każdy podmiot publiczny zobowiązany jest we własnym zakresie do wdrożenia postanowień i obowiązków wynikających z wspomnianej ustawy – czytamy w odpowiedzi.

W sprawie wag UM odpisał radnej, że gabaryty obecnie dostępnych urządzeń do ważenia wraz z wózkiem nie pozwalają na umieszczenie ich w gabinetach zabiegowych MSP ZOZ. W przypadku, gdy pojawią się nowe rozwiązania w tym zakresie wówczas zostanie rozważony ich zakup i zainstalowanie.

Jak zapewnia Ratusz obecnie w przypadku konieczności zważenia osoby poruszającej się na wózku pracownicy MSP ZOZ pomagają takiej osobie stanąć na wadze i w ten sposób przeprowadzają pomiar. (w)