W Urzędzie Gminy ponad 40 lat

W piątek (24 lutego) miało miejsce uroczyste podziękowanie z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wyrykach – Zbigniewa Czerniaka.

Zbigniew Czerniak swoją karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wyrykach. Od 1982 roku pracuje w Urzędzie Gminy Wyryki – początkowo na stanowisku referenta ds. obrony cywilnej i wojskowej, od 1984 roku na stanowisku kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego Spraw Obronnych i Ogólnych, a następnie kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

– Składamy wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią, bardzo owocną pracę, pełen profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie z jakim służył Pan Gminie Wyryki i jej mieszkańcom oraz życzymy satysfakcji z wykonanej pracy, poczucia dumy i radości oraz wdzięczności wszystkich tych, z którymi Pan współpracował i którym przez wiele lat służył Pan swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem – mówił na pożegnanie wójt Mirosław Torbicz. (bm)