Właściciele mieszkań nadal bez podatku

Stawki podatkowe na 2020 rok były gwoździem programu ubiegłotygodniowej sesji rady gminy Hańsk. Kontrowersji nie było, tak jak i dużych zmian. Wójtowi nie udało się tylko wprowadzić do budżetu podatku od mieszkań.

Wtorkowe (19 listopada) posiedzenie ponad półgodzinnym wystąpieniem rozpoczął zaproszony na obrady Józef Steć z Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, który omówił m.in. planowane na styczeń 2020 roku podwyżki opłat za odbiór odpadów.

Następnie rada uchwaliła wygaszenie gimnazjum w Dubecznie, przyjęła program współpracy z organizacjami samorządowymi i przyjęła kilka mniej znaczących uchwał. Konieczne okazały się zmiany w budżecie wynikające przede wszystkim z braku pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Urzędu Gminy.

Zdecydowano też o wyłożeniu 33 tys. zł na zakup i montaż kominków grzewczych do świetlic wiejskich i na drobne remonty gminnych dróg. Na koniec radni wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań gminnej oświaty. Większość podatków pozostało bez zmian, a jeśli któreś wzrosły (m.in. od nieruchomości), to tylko symbolicznie – o 1,8 procenta. Radni utrzymali też przepis o zwolnieniach od podatku mieszkaniowego, który chciał znieść wójt Marek Kopieniak. (bm)