Wojewoda uchylił uchwałę rady miejskiej

6 grudnia wojewoda lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej we Włodawie z 16 listopada br. ws. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego we Włodawie przy ul. Kościuszki”. Zarzucił uchwale przede wszystkim niedopuszczalne powielanie przepisów kodeksu wykroczeń i innych ustaw.

Wojewoda uchylił uchwałę w kilku punktach Regulaminu oraz całą część zatytułowaną „Kodeks Wykroczeń”, stanowiącą załącznik do uchwały. Zdaniem organu nadzoru, te elementy uchwały polegają na powtórzeniu lub modyfikacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. A to jest niezgodne z prawem.

Jako przykład wojewoda podaje załącznik do regulaminu uchwały, który na obszarze parku wprowadza m.in. zakaz: zaśmiecania, niszczenia zieleni, przestawiania ławek, spożywania napojów alkoholowych, palenia ognisk etc. Zdaniem organu nadzoru wprowadzenie powyższych zakazów wykracza poza granice upoważnienia przyznanego Radzie w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż zakazy te są normowane przepisami ustawowymi. O zakazie inkorporowania przepisów ustawowych do aktów prawa miejscowego wypowiadał się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach.

Wojewoda zauważa jednak, że nie jest wykluczona możliwość poinformowania podmiotów korzystających z obiektów użyteczności publicznej o obowiązujących na jego terenie zakazach wynikających z przepisów ustaw, ale organ nie może tego uczynić w formie uchwały, lecz co najwyżej w formie umieszczenia na tablicy informacyjnej dosłownej treści owych przepisów wraz z przytoczeniem ich podstawy prawnej.

Wojewoda ma do tej uchwały więcej uwag, jednak tak czy inaczej, należy ją poprawić. A niektórzy radni mają pretensje do obsługi prawnej, która takie rzeczy powinna wyłapywać. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here