Wrzucili dane do sieci

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie opublikował rejestr umów, które zawarł w minionym roku. I pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w zamieszonym na BIP-ie zestawieniu podano dokładne adresy zamieszkania osób, które świadczyły usługi na rzecz tej jednostki.

– Ktoś tu najwyraźniej oblał egzamin z RODO – żartuje nasz Czytelnik, który poprosił nas o zainteresowanie się tematem.

I rzeczywiście, jeszcze na początku ubiegłego tygodnia na stronie MOPR-u można było zaleźć wspomniany wykaz danych. Podano w nim listę kontrahentów zwierającą nazwy firmy, imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, czas ich obowiązywania, opis przedmiotu umów oraz ich wartość. Podano również dokładne adresy kontrahentów. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale podano także prywatne adresy osób fizycznych, w tym specjalistów świadczących usługi na rzecz podległego MOPR-owi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co wg naszego Czytelnika ewidentnie narusza przepisy RODO. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie skargę na to do dyrektor MOPR Anny Szalas złożyła przewodnicząca zespołu Edyta Rożek. W rozmowie z nami potwierdziła, że złożyła takie pismo, ale komentować sprawy nie chciała. Ale co ciekawe, pod koniec minionego tygodnia zestawienie nie było już dostępne na stronie internetowej MOPR-u…

Więcej w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Nowego Tygodnia”. (w)