(W)schody czekają

Jeszcze tylko do czwartku (21 lutego) można zgłaszać kandydatury do tytułu (W)schody Powiatu Włodawskiego. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie lub w tradycyjnej wersji – na drukach dostępnych na stronie włodawskiego starostwa.

Przypomnijmy, że tytuł (W)schodów otrzymują osoba, firma i instytucja, które w sposób wybitny zasłużyły się dla promocji i rozwoju ziemi włodawskiej. W tym roku będzie to już trzecia edycja imprezy. W 10-osobowej kapitule przyznającej tytuł jest przedstawiciel redakcji „Nowego Tygodnia”.

Przed dwoma laty pierwsze tytuły „(W)schody” otrzymali: w kategorii osoba: prof. Stanisław Baj, w kategorii instytucja: Poleski Park Narodowy, w kategorii firma: Huta Szkła w Dubecznie.

Przed rokiem zwycięzcami zostali: Mirosław Trociuk, Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi oraz Firma Handbud z Włodawy.

Kto w tym roku? Dowiemy się 1 marca, bo właśnie wtedy w hotelu Drob w Urszulinie odbędzie się wielka gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu.

Wnioski można składać w sekretariacie starostwa lub drogą mailową (starostwo@powiat.wlodawa.pl) do 21 lutego br. (decyduje data wpłynięcia wniosku). (red)