Współpraca z gminą i ulgi dla przedsiębiorców

(12 marca) Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie dotyczyła przede wszystkim pomocy przedsiębiorcom. Nowi inwestorzy mają mieć duże fory od miasta w postaci zwolnienia od nieruchomości. Obrady odbywały się zdalnie i obejmowały podjęcie dwóch uchwał.

Po raz kolejny sesja rozpoczęła się z przyczyn technicznych z dużym opóźnieniem.

Jako pierwszą podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Włodawa porozumienia międzygminnego z Gminą Włodawa.

– To jest propozycja województwa lubelskiego dotycząca utworzenia zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – I to jest dobry pomysł urzędu marszałkowskiego. Chcemy wspólnie pozyskiwać środki zewnętrzne. Chcemy współdziałać m.in. w ramach utworzenia komunikacji publicznej. Chcemy także w ramach tego projektu przyciągnąć turystów wypoczywających nad Jeziorem Białym. Przygotujemy wspólną strategię, by wypracować cele na przyszłość.

Zdaniem sekretarza miasta w ramach tej współpracy będzie można napisać projekty na kwotę ok. 16-18 mln zł.

Jednocześnie burmistrz przypomniał i pochwalił się, że to miasto zaprosiło powiat do projektu dotyczącego rewitalizacji i powstania centrum usług społecznych przy ul. Sztabowej. – Mogliśmy w ramach tego projektu realizować typowo miejskie inwestycje, ale zaprosiliśmy powiat. I część puli miejskich inwestycji przekazaliśmy na inwestycję realizowaną przez powiat. A teraz będziemy realizować inwestycję razem z gminą Włodawa – mówił W. Muszyński. (Tego samego dnia radni gminy Włodawa podjęli jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do porozumienia z miastem.)

Druga podjęta, także jednogłośnie, uchwała dotyczyła wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy we Włodawie.

– Zwolnienie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw – dużych i małych. Firma musi jedynie założyć nową inwestycję i musi utworzyć nowe miejsca pracy. Miejsca pracy muszą powstać najpóźniej do roku od zakończenia inwestycji i muszą być utrzymane co najmniej przez rok, dwa lub trzy – w zależności od liczby nowo zatrudnionych.

Liczymy, że tym zachęcimy inwestorów. Ewentualne skutki ubytków w naszych dochodach mogą być spore. Przy założeniu, że przedsiębiorca zatrudni np. 20 pracowników, to nasze zwolnienie podatkowe w znacznej części pokryje koszt ich zatrudnienia – mówiła skarbnik miasta Elżbieta Torbicz. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here