Wstyd zamiast wizytówki!

– To wstyd dla powiatu krasnostawskiego, że odcinek ścieżki rowerowej biegnie przez drogę o tak fatalnej jakości – mówił na ostatniej sesji Rady Powiatu Mirosław Księżuk. Radny chce jak najszybszego remontu ul. Bieleszy w Krasnymstawie, prowadzącej do miejscowości Łany, aż po Kolonię Chełmiec.

O fatalnym stanie odcinka o długości 1320 m (ul. Bieleszy w Krasnymstawie – Łany – Kolonia Chełmiec) radny Mirosław Księżuk mówił w środę. – Interwencję podejmuję na wniosek mieszkańców powiatu krasnostawskiego, w szczególności rowerzystów korzystających z trasy prowadzącej przez Łany. Rzeczona droga powiatowa oznaczona symbolem 3137L znajduje się w fatalnym stanie, nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, a ze strony władz i służb brak jakichkolwiek działań zmierzających do bieżącego utrzymania nawierzchni tej drogi w należytym stanie – mówił Księżuk.

Według radnego droga ma zawyżone pobocza, więc deszczówka zatrzymuje się przy krawędzi jezdni i stoi tak tygodniami. – Sytuacja ta powoduje też przesiąkanie wody do warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni, obniżając przy tym jej nośność. Ruch pojazdów po takiej nawierzchni powoduje postępującą degradację drogi i jej warstw. Bezspornym jest, że te uszkodzenia powstały na skutek nieprawidłowego przygotowania drogi do okresu zimowego, m.in. nie uporządkowano odwodnienia korpusu drogi – opisywał na sesji radny klubu PiS.
Księżuk zwrócił się do zarządu powiatu o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia choćby cząstkowego remontu opisywanego odcinka, łączącego miasto z gminą Krasnystaw i gminą Kraśniczyn. – Doraźne zasypywanie ubytków drogowych grysem nie stanowi rozwiązania, a powoduje dodatkowe zagrożenie, dalszą degradację drogi oraz może narażać użytkowników drogi na uszkodzenie ich samochodów – zauważył.
Radny przypomniał też, że przedmiotowa droga stanowi odcinek trasy rowerowej zorganizowanej w ramach projektu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. – To wstyd dla powiatu krasnostawskiego, że odcinek tej trasy biegnie przez drogę o tak wątpliwej jakości! Jeżeli droga ta, wraz ze ścieżką rowerową, ma być ma być wizytówką powiatu, to serdecznie gratuluję władzom, a rowerzystom życzę omijania ubytków jezdni szerokim łukiem! – ironizował. (kg)

News will be here