XLII sesja Rady Powiatu we Włodawie

W czwartek (29 września) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie rozpoczęła się XLII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Na początku sesji starosta Andrzej Romańczuk podziękował nadleśniczemu Nadleśnictwa Sobibór – Dariuszowi Filipczakowi za wsparcie przez fundusz leśny kwotą ponad 2,5 mln zł przebudowy drogi powiatowej w Kosyniu. Koszt przebudowy całego prawie 4-kilometrowego odcinka drogi to nieco ponad 5 mln zł (o szczegółach piszemy na str. 4).

Następnie radni podjęli 9 uchwał, w tym w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Hańsk, wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przy ul. Sztabowej, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zamiaru likwidacji szkolnego schroniska, powierzenia Powiatowi realizacji zadania „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość”; emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;. Przy tej ostatniej uchwale, dotyczącej emisji obligacji, radny Mirosław Konieczny zapytał o koszt całkowity tej operacji. Powiat zamierza wydać obligacje na kwotę 2,6 mln zł. Skarbnik Zofia Derkacz odpowiedziała, że koszt dodatkowy to 20-30 tys. zł w skali rocznej plus marża czyli 400-500 tys. zł w całości w perspektywie kilkuletniej. Po tych wyjaśnieniach tyko 3 się wstrzymało, pozostali byli za.

W dalszej części posiedzenia przyszła kolej na cztery sprawozdania: Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Nadzór Wodny z Białej Podlaskiej, Parczewa, Włodawy i Łęcznej. Radni zapoznali się też z informacjami Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu, informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych szpitala i muzeum za pierwsze półrocze 2022 r.

Wnioski i oświadczenia radnych zaczął Edward Łągwa, prosząc o przeczytanie pisma związków zawodowych do przewodniczącego rady. Pisma jednak jeszcze nie było. Następnie Piotr Gorgol zgłosił wnioski budżetowe na przyszły rok: przebudowa drogi powiatowej w Różance (2 km, koszt ok. 3 mln zł), ul. Parkowej w Różance, drogi powiatowej do Sobiboru (7,6 km, ok. 11,5 mln zł), wspomożenie piłkarzy Ekoróżanki.

Po nim głos zabrał Mariusz Zańko, który złożył swoje wnioski budżetowe: 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji tech. budowy hali sportowej przy I LO, 800 tys. zł na remont drogi w Różance, 200 tys. zł na sport, w tym 80 tys. zł na piłkę nożną; 200 tys. zł na remont budynku przy al. Piłsudskiego zajmowany przez twórców kultury ludowej; 50 tys. zł na Żelazny Triatlon w przyszłym roku. Zwrócił się o wypożyczenie strzelnicy związkowi strzeleckiemu. Następnie Tadeusz Sawicki poruszył temat partycypacji przyszłorocznych inwestycji razem z gminami. Jego zdaniem już istnieje problem wkładu własnego do inwestycji z zewnetrznym dofinansowaniem, a za rok będzie pewnie gorzej, nie lepiej. Na koniec Mirosław Konieczny złożył wniosek o dokumentację techn. na drogę Wola Uhruska – Stanisławów. (pk)