Zamiast ptaków warkot pił

Mieszkańcy Chełma skarżą się na zakaz wstępu do lasu na pograniczu Chełma i Rudki. Jak mówią od jakiegoś czasu trwa tu wycinka drzew, a zamiast śpiewu ptaków słychać warkot pił.

– Często rekreacyjnie odwiedzam las na pograniczu Chełma i Zawadówki. Niestety, od jakiegoś czasu przy lesie stoją tabliczki informujące o zakazie wstępu z powodu trwającej ścinki. W tle zamiast śpiewu ptaków słychać tylko jęk pił – skarży się jeden z naszych Czytelników.

Chełmianin dodaje, że bardziej niż tego, że pozbawiono go ulubionego miejsca wypoczynku, żal mu drzew, które zostały wycięte.

– Wycinane są głównie dęby i to te najdorodniejsze – twierdzi nasz rozmówca.

Nadleśnictwo Chełm wyjaśnia, że na terenie Leśnictwa Góry, któremu podlega ten teren, trwają zabiegi pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu drzew niebezpiecznych, martwych i przeszkadzających w dalszym prawidłowym rozwoju lasu.

– Są to typowe dla gospodarki leśnej prace wykonywane od stuleci, które zostały ujęte w obowiązującym planie zagospodarowania lasu tłumaczy Piotr Kosmala, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Chełm. – Każdy fragment lasu gospodarczego przechodzi tego typu zabieg raz na dziesięć lat, czyli kilkukrotnie w ciągu swojego życia. Lokalizacja tablic informacyjnych bezpośrednio przy powierzchniach, na których prowadzone są prace gospodarcze, ma charakter informacyjny i jest podyktowana przede wszystkim troską o bezpieczeństwo użytkowników lasu. Podobne oznakowanie jest stosowane m.in. przy okazji zabiegów agrolotniczych czy np. w czasie suszy w lasach. Nadleśniczy wprowadza taki zakaz na czas umożliwiający bezpieczne wykonanie prac lub zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Zakazy znoszone są natychmiast po ustąpieniu czynników, które warunkowały ich wprowadzenie.

Obecnie wyłączony z dostępności jest obszar lasu o powierzchni kilkunastu hektarów z ponad 1 600 ha, jakie obejmuje cały teren leśnictwa Góry. Leśnicy dodają jednak, że mając na względzie wzmożony ruch osób korzystających z drogi do lasu oraz z myślą o okolicznych mieszkańcach i turystach odwiedzających ją w okresie wypoczynkowym, dokończenie prac zostanie odłożone do jesieni tego roku, a pierwsza część zaplanowanych na tym obszarze zabiegów zostanie zakończona do końca maja 2023 r. (w)