Zapakuj plecak!

Po raz pierwszy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej prowadzi akcję „Zapakuj Plecak”. Do 14 sierpnia prowadzone będą zbiórki materiałów szkolnych, z których potem powstaną wyprawki dla dzieci ze świetlicy KSM. W tym roku plecak z przyborami otrzyma 30 podopiecznych.
W akcję włączyć można się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zakupie materiałów szkolnych: plecaków, długopisów, zeszytów, farb plakatowych, bloków i innych potrzebnych przyborów. Produkty można zostawiać w biurze KSM przy ul. Filaretów 7 w Lublinie. Zostanie przeprowadzona także zbiórka w wybranych supermarketach w Lublinie.
Innym sposobem jest wpłata dowolnej kwoty pieniędzy na nr rachunku bankowego KSM AL: 04 1240 1503 1111 0000 1753 1726 (Bank Pekao S.A.), ul. Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin. W tytule należy wpisać: ZAPAKUJ PLECAK.

Świetlica KSM jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która od 16 lat pomaga dzieciom i młodzieży mieszkającym na terenie Śródmieścia i Starego Miasta Lublina. Jest to miejsce, gdzie mogą otrzymać niezbędną pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz rozwijać swoje umiejętności i pasje. Podopiecznymi świetlicy są dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które tak jak inne dzieci szukają w swoim środowisku akceptacji i wsparcia w rozwijaniu swoich zdolności.
Już od początku swojego istnienia, czyli od 1999 roku, świetlica mieści się przy kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.
MG