Zastępstwo na dziesięć miesięcy

Starosta chełmski ponownie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dubience Bożenie Wintmiller. Do konkursu na stanowisko zgłosił się tylko jeden kandydat, który nie spełniał wymogów formalnych.

Bożena Wintmiller pełniła obowiązki dyrektora ZS w Dubience po tym jak ze stanowiska zrezygnowała Dorota Elsheikh powołana jeszcze za przedniego starosty, Pawła Ciechana. W czerwcu tego roku starosta ogłosił konkurs na stanowisko, do którego zgłosił się tylko jeden kandydat. Nie spełniał jednak podstawowego wymogu formalnego, czyli wykształcenia z zakresu zarządzania w oświacie. Konkurs został unieważniony a starosta Piotr Deniszczuk powierzył B. Wintmiller pełnienie obowiązków dyrektora na 10 miesięcy, czyli kolejny rok szkolny. (bf)