Zielone światło dla kanalizacji w Stulnie

Krótko i bardzo merytorycznie zapowiadała się ostatnia (27 lipca) sesja Rady Gminy Wola Uhruska, ale posiedzenie, mimo ledwie 6 punktów z uchwałami, i tak rozwlekło się do niemal trzech godzin. I tak samo jak długie, było też nudne. Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję w sprawie opłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Posiedzenie, jak zwykle, zaczęło się od sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, które mimo obecności samego zainteresowanego, zdał tym razem jego zastępca, Leszek Jóźwiak. Jego mowa była krótka, bo też i za wiele do przekazania nie było. Podobnie było z interpelacjami, które zadało jedynie trzech radnych i jedna pani sołtys. Zaczął Tadeusz Pawłowski, który zapytał, czy gmina ma możliwość zapłacenia 500 zł na paliwo na wykoszenie dna zalewu w Bytyniu oraz zwrócił uwagę na zarośnięty chodnik przy ul. Gimnazjalnej. Alfred Misztalski zapytał o wszystkie inwestycje realizowane i planowane w Stulnie i Majdanie Stuleńskim, zaś Zdzisław Dąbrowski zaapelował, by „pogonić” Zarząd Dróg Powiatowych do wykarczowania poboczy wzdłuż drogi Stulno-Kosyń i zapytał, co dalej z planowaną instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków. Sołtys Uhruska, Ewa Pręciuk chciała, by firma zajmująca się wycinką wierzby energetycznej w Stulnie naprawiła drogę gruntową, którą przy okazji tej wycinki mocno zniszczyła.
Następnie rada podjęła pakiet 6 uchwał. W pierwszej kolejności zgodziła się na partnerstwo w projekcie polegającym na gruntownym remoncie kościoła w Kosyniu, zdecydowała o przyjęciu kosmetycznych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku, dała przyzwolenie na utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w gimnazjum i podstawówce, uchwaliła stawki za pobyt w tychże, a na koniec zatwierdziła zmiany w budżecie. Dyskusję wywołał jedynie punkt o wysokości opłat za pobyt w schroniskach, które zdaniem T. Pawłowskiego (i nie tylko) powinny być zróżnicowane ze względu na odmienny standard pokoi w gimnazjum i podstawówce, ale ostatecznie stanęło na tym, że opłaty te na razie będą równe i wyniosą 18 zł za dobę od osoby.
W punkcie „wolne wnioski” wójt zapytał radnych, czy zgadzają się na to, by w Stulnie wybudować kanalizację i małą oczyszczalnię ścieków. W głosowaniu intencyjnym wszyscy samorządowcy dali mu na to zielone światło. (bm)