Zima nam niestraszna

(15 listopada) Ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie dotyczyło głównie przygotowań do zimy, ale nie brakło i tematu covid-19 oraz sytuacji na granicy.


Obradom przewodniczył starosta włodawski Andrzej Romańczuk. Ocena przygotowania służb powiatu włodawskiego do okresu zimowego była głównym tematem posiedzenia. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Łopacki – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. Przedstawił procedury związane z postępowaniem w przypadkach obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów czy też niskich temperatur. W tym sezonie zimowym drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie (IV standard dotyczy dróg powiatowych we Włodawie). Przygotowano 900 ton mieszanki na drogi powiatowe. Dyrektor stwierdził, że wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte i umowy z wykonawcami zostały podpisane. Każda jednostka ma przygotowane swoje trasy.

Podobnie przygotowany do sezonu zimowego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich we Włodawie, który ma podpisane wszystkie umowy z wykonawcami. ZDW ma zgromadzoną odpowiednią ilość materiału do posypywania (428 ton i zabezpieczone w umowach dalsze 700 ton), który rozwozić będzie na drogi wojewódzkie. Kierownik Sławomir Poniewozik poinformował, że jego firma kończy ustawianie płotków przeciwśnieżnych i zapowiedział, że ZDW będzie umiarkowanie używał soli na drogach.

Przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę na zadania straży, które są niejako „pomocnicze”. Straż będzie oczywiście pomagać w tych wszystkich miejscach, które są trudno dostępne dla mieszkańców i służb. Przypomniał również, że straż zawsze uczestniczy w nagłych sytuacjach powodujących utrudnienia. Z kolei policja koncentruje się przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa drogowego oraz ewentualnego zabezpieczenia mienia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń. Ma też na uwadze stały monitoring miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne czy też narażone na wychłodzenie organizmu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włodawie Krzysztof Wojtal zwrócił natomiast uwagę, że w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu jego inspektorat obejmie swoją kontrolą co najmniej 30 najbardziej zagrożonych zawaleniem obiektów. Zdaniem K. Wojtala najczęstszą przyczyną zawalenia się obiektu są błędy cieśli przy ich budowie. Zagrożeniem mogą także być także zwisające sople, na które inspektorzy będą zwracać uwagę.

O covidzie mówił z kolei Mariusz Januszko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie. Poinformował, że pandemia Covid-19 w powiecie włodawskim „jest w odwrocie”, przypadki zachorowań są jednostkowe. Natomiast, jego zdaniem, w niedobrym tempie rozwija epidemia grypy – liczba zachorowań wzrasta lawinowo.

Następnie informację na temat planu zabezpieczenia mieszkańcom powiatu włodawskiego tabletek jodku potasu w przypadku pojawienia się na terenie kraju zagrożenia radiacyjnego przedstawił inspektor Krzysztof Cieślak ze starostwa. Poinformował, iż w związku z wojną na Ukrainie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia promieniotwórczego w Polsce, czy to z powodu użycia broni jądrowej, czy to w wyniku awarii elektrowni atomowej w Ukrainie. Dlatego wojewoda przekazał samorządom jodek potasu, który w razie potrzeby będzie przekazany mieszkańcom w trybie pilnym. Inspektor przedstawił obecnym procedury z tym związane.

Komendant Placówki SG we Włodawie poinformował, że na odcinku granicznym jego placówki nie było ostatnio prób nielegalnego przekroczenia. Dodał jednocześnie, że na odcinku ochranianym przez NOSG są ciągle ujawniane przypadki prób nielegalnego przekraczania granicy. Na jego pytanie dotyczące ewentualnych zmian w przyjęciu uchodźców po likwidacji SOR-u, odpowiedziała dyrektor szpitala, informując, iż funkcjonuje całodobowa izba przyjęć, która gwarantuje pomoc migrantom. (pk)

News will be here