Dzienne Archiwum: 2 listopada 2020

Bon szkoleniowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER).

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu...