Budżet miasta uchwalony

(20 grudnia) IV sesja Rady Miejskiej we Włodawie była posiedzeniem budżetowym. Jako jeden z pierwszych samorządów włodawska rada jednogłośnie uchwaliła budżet na przyszły rok. Radni bardzo wysoko ocenili budżet, podkreślając zasługi skarbnik Elżbiety Torbicz przy jego tworzeniu. Niejako przy okazji rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęła dwa programy: zdrowotny na lata 2019-2022 i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sesja rozpoczęła się jednak od… nauki obsługiwania sprzętu do głosowania imiennego. Nie zabrakło oczywiście złośliwych komentarzy, że radni mogli to zrobić przed sesją, nie zaś uczyć się dopiero przy widzach.

Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu na przyszły rok, a osobą pytaną najczęściej skarbnik Elżbieta Torbicz. Pytano ją m.in. o możliwość podniesienia podatków, szukanie środków na wydatki bieżące i zagrożenia finansowe miasta. Odpowiedziała, że ostatnia podwyżka podatków była w 2014 r. – Zacznę od tego, że wydatki bieżące miasta zaczynają relatywnie szybciej rosnąć niż dochody bieżące.

Przyczyną tej sytuacji jest nie tylko wzrost inflacji w ostatnich latach, ale również rosnąca płaca minimalna oraz podwyżka pensji zasadniczej nauczycieli (kolejne 5% od pierwszego stycznia), które ustawowo miasto musi uwzględnić w wydatkach bieżących, a na które w całości nie otrzymało środków w subwencji oświatowej.

Ponadto należy zauważyć, że jesteśmy przed widmem planowanej podwyżki cen energii, w przypadku miasta Włodawa ok. 30%. Tych kosztów nie da się ograniczyć, a na innych wydatkach nie da się bardziej zaoszczędzić. To oznaczać może, w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, pojawienie się bardzo niebezpiecznego dla finansów miasta deficytu bieżącego. Jedynym skutecznym sposobem jest zwiększenie dochodów własnych miasta.

Każde jednak rozwiązanie należy w gestii organu uchwałodawczego i podlegać powinno wnikliwej dyskusji. Należy się zastanowić, czy iść drogą rezygnacji z inwestycji, tak potrzebnych dla rozwoju miasta, czy poszukać możliwości pozyskania dochodów własnych, ale w sposób najmniej dotkliwy dla obywateli, a jednocześnie umożliwiający uzupełnienie dochodów bieżących w przyszłych latach i które uchronią miasto przed niebezpiecznym poziomem zadłużenia – mówiła E. Torbicz.

Ostatecznie budżet uchwalono jednogłośnie.

Podczas sesji wręczono też nagrody i dyplomy najaktywniejszym wolontariuszom z włodawskich szkół.

Ponieważ była to sesja przedświąteczna, zatem zwieńczyły ją jasełka. Tym razem przygotowane przez przedszkolaków z PM nr 1 we Włodawie. (pk)

Budżet Włodawy na 2019 rok

– Budżet miasta jest rekordowy pod wieloma względami – mówiła Elżbieta Torbicz, skarbik Włodawy. – Przede wszystkim będzie to rok inwestycji, ze sztandarowy projektem rewitalizacji miasta na czele. 11 mln zł władze miasta wydadzą w przyszłym roku na inwestycje. Ponadto będą rekordowo wysokie dochody – 58 mln 859 tys. zł, zaś wydatki zamkną się kwotą wyliczona na 60 mln 154 tys. Deficyt związany jest z realizacją wydatków inwestycyjnych i pokryty zostanie wyemitowanymi obligacjami.

Najważniejsze inwestycje

– Rewitalizacja Włodawy (3 mln 471 tys. zł w 2019 r., zaś kolejne 5 mln 131 tys. zł w roku następnym). Projekt przewiduje rozbudowę miejskiego centrum monitoringu do tzw. 38 punktów, czyli 82 kamer. Obsługą systemu zajmie się straż miejska. Na ścianie jednego z jej pomieszczeń zostanie zawieszonych 9 dużych telewizorów LED o wysokiej rozdzielczości. Biuro ma być doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, serwery i oprogramowanie umożliwiające identyfikację osób oraz tablic rejestracyjnych samochodów. Odnowy doczeka się również park przy cerkwi. Na ponad 2 tys. mkw. powstaną nowe tereny zieleni, alejki, ogrodzenie, oświetlenie i plac zabaw. Nowy wygląd i funkcjonalność zyska włodawski rynek. Wybudowane zostaną dwie fontanny (fontanna trzech kultur i tzw. dry plaza). Wewnątrz Czworoboku powstanie amfiteatr. Prawie 500 mkw. zajmą tereny zielone z nasadzonymi drzewami i krzewami. Całość ma być dopełniona podświetleniem z projektorów.

  • Montaż kolektorów słonecznych (2 mln 28 tys. zł; jednak miasto nie dołoży ani złotówki – pieniądze będą pochodziły z wkładu własnego mieszkańców oraz dofinansowania zewnętrznego).
  • Przebudowa ul. Prusa (956 tys. zł).
  • Przebudowa ul. Działkowców (120 tys. zł).
  • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na osiedlu Kraszewskiego (389 tys. zł). – wymiana oświetlenie przy ul. Okunińskiej (87 tys. zł).
  • Zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych (80 tys. zł, drugie tyle dołoży PFRON).
  • Wykup działek od mieszkańców osiedla Kamiennego z przeznaczeniem tych gruntów pod budowę drogi (23 tys. zł).
  • Budowa budynków socjalnych 414 tys. zł, z czego 166 tys. zł pokryje dofinansowanie).
  • Drugi etap wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe (2 mln 188 tys. zł, w tym 1 mln 467 tys. zł z funduszy unijnych).
  • Dokończenie budowy obiektu rekreacyjnego na stadionie miejskim (297 tys. zł).

 

Najwięcej miasto wydaje jednak na oświatę. Wynagrodzenie dla nauczycieli i utrzymanie szkół w 2019 r. to 21 mln 311 tys. zł (o ponad 2 mln zł więcej niż w tym roku). Warto dodać, że subwencja oświatowa ma wynieść tylko 10 mln 32 tys. zł – czyli mniej niż połowę.

Z kolei na pomoc społeczną miasto wyda 15 mln 841 tys. zł, z czego na wypłatę tzw. 500+ ponad 7 mln zł oraz blisko 5 mln zł na świadczenia rodzinne.

O podwyżkach w administracji trzeba raczej zapomnieć, bo na wynagrodzenia dla pracowników ratusza na przyszły rok jest 3 mln 174 tys. zł czyli tylko o 121 tys. zł więcej niż w bieżącym roku.

Zadłużenie miasta wyniesie na koniec roku 17 mln 369 tys. zł. Planowana jest w przyszłym roku emisja obligacji na kwotę 3 mln 100 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here