Budżet obywatelski: fakty czy fikcja?

Miasto ogłosiło listę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, które chełmianie zgłosili w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Tylko co z tego, skoro inwestycje z poprzednich lat nie doczekały się realizacji?

Zespół konsultacyjny zakończył prace. Wśród pozytywnie zaopiniowanych projektów osiedlowych znalazły się:

 • Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz do śmietników miejskich,
 • Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym,
 • Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie,
 • Wymiana ogrodzenia – Ekologicznie i Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 1,
 • Budowa łącznika ścieżki rowerowej przy ul. Hrubieszowskiej,
 • Mural sport to zdrowie – dwa murale na ścianach budynku Szkoły Podstawowej nr 8, w tym na ścianie basenu,
 • Montaż zielonego przystanku i parkletu przy ul. Przemysłowej,
 • Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (przy bloku nr 6,8),
 • Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury,
 • Budowa drogi asfaltowej na ul. Narcyzowej, dokumentacja,
 • Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3,
 • Remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Remont ulicy Wincentego Witosa,
 • Miernik jakości powietrza na os. Rejowiecka,
 • Budowa Skateparku na os. Rejowiecka,
 • Kosz na nakrętki na os. Rejowiecka,
 • Zmiana organizacji ruchu zakaz postoju przy ul. Kochanowskiego,
 • Stoły do ping-ponga na os. Rejowiecka,
 • Kosze na śmieci na os. Rejowiecka,
 • Boisko do koszykówki 3×3 w Ogródku Jordanowskim,
 • Remont nawierzchni ul. Nowy Świat.

Projekty ogólnomiejskie:

 • Grające schody w skwerze przy ul. Gdańskiej,
 • Mini Ogród Biblijny na Górze Chełmskiej,
 • Zielone miejsce pamięci – obsadzenie roślinami muru przy cmentarzu wojennym,
 • Tenis Camp – budowa krytego kortu ziemnego na os. Działki,
 • Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego,
 • Remont ul. Wieniawskiego,
 • Remont chodnika przy ul. Chełmońskiego, od ul. Rolniczej do Przemysłowej (strona parzysta wraz z zatoczkami),
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni prostej 3-torowej na działce po dawnym basenie przy Ogrodzie Jordanowskim,
 • Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym,
 • Pierwszy etap dokończenia budowy KD/D/08 na os. Zachód,
 • „Poznaję – doświadczam – wzrastam”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie,
 • Montaż mierników jakości powietrza,
 • Budowa drogi asfaltowej na ul. Narcyzowej o długości 55 m (łącznik ul. Kochanowskiego i Farbiszewskiej),
 • Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich,
 • Stacje napraw rowerów i hulajnóg,
 • Montaż stojaków rowerowych,
 • Piknik rowerowy,
 • Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych.

Projekty w ramach tzw. zielonego budżetu:

 • Opracowanie szczegółowego raportu o stanie miejskiej zieleni i określenie potrzeb i planów z nią związanych,
 • Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem w obrębie os. Cementownia.

Spośród złożonych przez chełmian projektów do realizacji 14 zostało negatywnie zaopiniowanych:

 • Boisko do koszykówki 3×3 w Ogródku Jordanowskim (projekt wpisuje się w planowaną rewitalizację Ogródka Jordanowskiego, uwzględniającą m. in. stworzenie boiska wielofunkcyjnego),
 • Zmiana organizacji ruchu, zakaz postoju na ul. Kochanowskiego (planowane jest opracowanie nowej kompleksowej organizacji ruchu drogowego),
 • Kosz na nakrętki przy ul. Kochanowskiego (za wąski chodnik, a ustawienie koszy ograniczy widoczność przy wyjeździe z parafii i sklepu),
 • Budowa Skateparku na działce przy ul. Makowej (brak miejsca, poza tym w ramach BO 2021 „kiedyś” ma tam powstać plac zabaw),
 • Remont ul. Witosa (lokalizacja graficzna przedstawia pas drogi ulicy o nieurządzonej trwałej nawierzchni, w związku z czym projekt nie może być zrealizowany),
 • Budowa drogi asfaltowej na ul. Narcyzowej, dokumentacja (zadanie wpisuje się w inny złożony projekt, który został zaopiniowany pozytywnie),
 • Oświetlenie ul. Żabiej (odrzucony formalnie),
 • Montaż zielonego przystanku i parkletu przy ul. Przemysłowej (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidują budowy obiektów typu parklet w pasie drogi),
 • Budowa łącznika ścieżki rowerowej – Hrubieszowska (zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych w obrębie rzutu korony drzewa),
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni prostej 3-torowej (podany koszt jest nierealny, a projekt nie zawiera pełnego zakresu robót),
 • Tenis Camp (brak zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • Zielone miejsce pamięci (brak zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków),
 • Mini Ogród Biblijny na Górce Chełmskiej (konieczna jest zgoda na Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, poza tym na Górze Chełmskiej jest planowanie stworzenie Ogrodu Botanicznego),
 • Grające Schody na skwerze przy ulicy Gdańskiej (brak zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).

Na odwołanie mieszkańcy, których projekty zostały odrzucone, mają czas do dzisiaj (8 sierpnia). Kto się na to zdecyduje? To się okaże. Ostateczna lista projektów ma zostać podana 22 sierpnia. Generalnie jednak rokrocznie obserwuje się spadek zainteresowania chełmskim budżetem obywatelskim i nie można się temu dziwić. Coraz więcej osób uważa go za fikcję. O ile na początku jego funkcjonowania, wybrane przez mieszkańców zadania faktycznie były realizowane, to w ostatnich latach bywa z tym różnie. Tendencja spadkowa jest nader wyraźna. Wybrany w ramach BO 2020 projekt pn. Integracyjny rajd nad Jezioro Białe nie został zrealizowany, bo nie było środków.

Tak samo jak obiecywany pumptrack. Miasto nie zamontowało też koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej, bo oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na to zadanie, ani nie wymieniło oświetlenia przy tej ulicy. Impreza w Ogródku Jordanowskim nie doszła do skutku przez obostrzenia pandemiczne, ale choć te dawno zostały zniesione – nikt do tematu nie wraca. W parku międzyosiedlowym miały powstać duży plac zabaw i tężnia solankowa. Nie ma ich i raczej nie będzie, ale miasto obiecuje, że w końcu cały park przejdzie kompleksową modernizację, bo dostali na to dofinansowanie z zewnątrz.

W przypadku BO 2021 jest jeszcze… gorzej. Realizacji nie doczekały się wciąż remonty odcinka ul. Połanieckiej, chodnika przy ul. Szwoleżerów, Żwirki i Wigury oraz Rolniczej, a także ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Budowa chodnika przy ul. Skorupki, parkingu dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11, a także modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Granicznej i Wiejskiej, doposażenie placu zabaw i renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, wykonanie i utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy Szkole Podstawowej nr 4, impreza w Ogródku Jordanowskim czy nasadzenia klonów przy ul. Przemysłowej również nie doszły do skutku.

Miasto oczywiście zapewnia, że planuje sukcesywną realizację zadań z ub. roku (o starszych nie wspomina). Np. w temacie placów zabaw liczy na dofinansowania z zewnątrz (jak w przypadku SP 7, której boisko miało zostać wyremontowane w ramach BO 2021, a zamiast tego pojawiło się nowe, wybudowane w części ze środków ministerialnych). Tylko kiedy i czy w ogóle to nastąpi? Tego nikt chyba nie wie. Chełmianom pozostaje zatem głosować na zadania w ramach kolejnych edycji BO i czekać, co z tego wyniknie. (pc)