Cena za niska, prezes za młody…

Przetarg na włodawski czworobok prawdopodobnie wygrała spółka z Lublina. Zaoferowała najniższą cenę – 6 mln 133 tys. zł. Miasto miało na ten cel zabezpieczone 7,555 mln zł. Niektórzy jednak podejrzewają, że jest to oferta rażąco za niska, dlatego poproszono o dokładną wycenę.

Włodawa od co najmniej kilku lat czekała na ten przetarg, bo jest to najważniejsza inwestycja w ramach całego projektu rewitalizacji miasta. Burmistrz zachęcał inwestorów, dla których wykonawstwo nowego placu wokół i we wnętrzu zabytkowego czworoboku miało być szczególną nobilitacją.

Rewitalizacja Włodawy to największy projekt inwestycyjny w historii miasta. Na ten cel miasto pozyskało ponad 14 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Jest to największa kwota w ramach pojedynczego projektu jaką, pozyskano dla miasta.

Projekt rewitalizacji składa się z czterech inwestycji: trzech miejskich, tj. monitoring, rynek wokół czworoboku, park przy cerkwi i jednej powiatowej – zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce wojskowej na Centrum Usług Społecznych. Najwięcej kontrowersji i oczekiwań wzbudza część dotycząca czworoboku, który po remoncie będzie widokówką miasta. Ta część inwestycji została oprotestowana m.in. przez „zielonych”, którzy w pierwotnym projekcie widzieli zbyt wiele betonu. Ostatecznie, z wielomiesięcznym opóźnieniem, które może nawet skutkować zwrotem środków unijnych, udało się ogłosić przetarg na czworobok.

W środę, 4 listopada, otwarto oferty od 6 firm. Najdroższa opiewała na prawie 12 mln zł, zaś najtańsza – właśnie spółki z Lublina – na nieco ponad 6 mln zł. Termin wykonania wszystkich to koniec listopada przyszłego roku, gwarancja to 60 miesięcy. Najtańszą ofertę złożyła firma, gdzie prezesem i wiceprezesem są 22-letni biznesmeni, zaś sama spółka powstała dwa lata temu, a jej kapitał wynosi 10 tys. zł. Do tej pory tak poważnej inwestycji jeszcze nie robiła.

Opierać ma się na podwykonawcach. Podobno jednak nie to wzbudziło wątpliwości ratusza, co cena – zdecydowanie niższa niż z innych ofert. Miasto miało na wykonanie tych prac 7,6 mln zł. Przykładowo – lokalna firma wyceniła swoją usługę na 8 mln zł. Zatem wycena rzędu nieco ponad 6 mln zł wydaje się dla wielu nierealna. Jeśli jednak firma przekona burmistrza, że za te pieniądze da się przeprowadzić inwestycję, to w kasie miejskiej zostanie ładna sumka.

W ramach wspólnego projektu „Rewitalizacja Włodawy” planuje się realizację czterech podprojektów, trzech miasta (Miejskie Centrum Monitoringu, remont parku przy cerkwi oraz kompleksową przebudowę rynku starego miasta) oraz jednego podprojektu powiatu (zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce wojskowej na Powiatowe Centrum Usług Społecznych). Wartość projektu to aż 18,5 mln w tym dofinansowanie prawie 12,5 mln. W ramach Miejskiego Centrum Monitoringu powstanie 38 punktów monitoringu, których lokalizacje ustalono m.in. przy udziale Policji, z 82 kamerami w kluczowych ze względu na bezpieczeństwo miejscach.

Obsługa systemu będzie odbywała się z pomieszczenia Straży Miejskiej wyposażonego m.in. w ścianę pokrytą 9 monitorami, sprzętem komputerowym, serwerami i oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację osób i tablic rejestracyjnych samochodów. Odnowy doczeka się również park przy cerkwi, gdzie na ponad 2 tys. mkw powstaną nowe tereny zieleni, alejki, ogrodzenie, oświetlenie i plac zabaw. Wyjątkowa przemiana czeka rynek, któremu zostaną nadane nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne.

Zupełnej przebudowie ulegnie ponadhektarowy obszar, gdzie powstanie nowa płyta rynku, dwie fontanny (Fontanna Trzech Kultur i tzw. Dry Plaza), amfiteatr wewnątrz Czworoboku, prawie 500 mkw terenów zielonych z nasadzeniami drzew i krzewów, całość zaś zostanie dopełniona podświetleniem z projektorów. Dodatkowo zakupione zostanie kilkanaście stylowych, drewnianych straganów wystawienniczych, które wpiszą się w klimat miasta i jego zabytkowej zabudowy i będą wykorzystywane przy organizacji festiwalów, a także festynów produktów regionalnych czy świątecznych jarmarków.

Wielkie zmiany czekają również teren dawnej jednostki. Powiat zaadaptuje i wyposaży istniejący budynek i jego otoczenie na Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne (socjalne) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie. Swoje miejsce znajdą tu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 mkw powierzchni zostanie udostępnione na działalność gospodarcza dla przedsiębiorstwa społecznego. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here