Chełmskie bezrobocie

Chełm zakończył rok 2020 z najwyższą stopą bezrobocia spośród czterech miast na prawach powiatu województwa lubelskiego. W gronie 20 powiatów województwa powiat chełmski też przoduje pod tym względem, bo wyższe bezrobocie mają jedynie w sąsiednim powiecie włodawskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie opublikował dane dotyczące zmian rynku pracy i stopy bezrobocia od 2007 r. Wtedy bezrobocie w Chełmie sięgało 18,2 proc., a w powiecie chełmskim – 20,9 proc. Potem już stopa bezrobocia u nas bardzo powoli, ale sukcesywnie spadała. W międzyczasie były różne huśtawki, ale na koniec 2019 r. po raz pierwszy widać było światełko w tunelu.

Bezrobocie w Chełmie było wtedy najniższe od kilkunastu lat. Wyniosło 10,7 proc. i zbliżało się w końcu do jednocyfrowego wskaźnika. W tym samym czasie w powiecie chełmskim poziom bezrobocia sięgał 11,9 proc. i też był najniższy od lat. Po wybuchu epidemii tendencja spadku bezrobocia w Chełmie nie utrzymała się. Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. liczba bezrobotnych chełmian w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 182 osoby. Tylko w powiecie chełmskim liczba ta zmniejszyła się o 65 osób, ale wkrótce i tam sytuacja zaczęła się pogarszać. Według danych statystycznych stopa bezrobocia na koniec czerwca 2020 roku wyniosła w Chełmie – 11,5 proc., w powiecie chełmskim – 11,9 proc. Potem rosła.

W październiku ub.r. w chełmskim pośredniaku zarejestrowało się 718 osób, w listopadzie ub.r. 688, a w grudniu aż 917, czyli najwięcej od wybuchu epidemii. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie na koniec grudnia stopa bezrobocia w Chełmie wyniosła 11,9 proc. To najwięcej spośród czterech miast województwa lubelskiego na prawach powiatu, bo bezrobocie w Białej Podlaskiej wynosi – 10,9 proc., w Lublinie – 5,6 proc., Zamościu – 9,8 proc. Z kolei stopa bezrobocia w naszym województwie wynosi 8,2 proc.

W powiecie chełmskim też pod tym względem jest fatalnie. Na 20 powiatów województwa lubelskiego powiat chełmski zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości poziomu bezrobocia. Wynosi ono 12,9 proc. i wyższe bezrobocie ma tylko sąsiedni powiat włodawski – 16 proc. Tuż za powiatem chełmskim jest hrubieszowski z 12,7 proc. bezrobociem. W powiecie krasnostawskim jest trochę lepiej, bo bezrobocie sięga tam 11,6 proc. Najniższe bezrobocie spośród 20 powiatów województwa jest w powiecie biłgorajskim – 5,3 proc., od którego dzieli nas przepaść.

Z najnowszej analizy sytuacji na chełmskim rynku przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie wynika, że w strukturze osób bezrobotnych dominowały: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 84,9 proc., długotrwale bezrobotni – 55,8 proc.; kobiety – 54,9 proc.; osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi – 52,3 proc. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 26,9 proc. oraz gimnazjalnym i poniżej – 23,1 proc.

Najmniej osób pozostaje w ewidencji bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 13,1 proc. i wyższym – 959 osób – 15,4 proc. Z analizy struktury wieku wynika, że prawie połowa zarejestrowanych osób to ludzie młodzi, którzy nie przekroczyli 34 roku życia – 42,1 proc. (w powiecie chełmskim – 45 proc.; w Chełmie – 38,2 proc.).

Dominującą grupę wiekową stanowią osoby od 25 do 34 roku życia – 30,0 proc. (w powiecie chełmskim – 30,5 proc.; w mieście Chełm – 29,2 proc.). Najmniej bezrobotnych jest w wieku 60 i więcej lat – 6,1 proc. (w powiecie chełmskim – 6,4 proc., w mieście Chełm – 5,8 proc.). W pierwszym półroczu 2020 roku do PUP w Chełmie wpłynęło 1361 ofert na wolne miejsca pracy, a także miejsca aktywizacji zawodowej, z czego: z powiatu chełmskiego – 488; z Chełma – 855.

Spoza terenu działania PUP pozyskano 18 ofert. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 54,9 proc., mężczyźni – 45,1 proc. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego bezrobocie wśród kobiet zmniejszyło się o 57 osób tj. 1,6 proc., a wśród mężczyzn wzrosło o 174 osoby tj. 6,6 proc. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here