Czterech chętnych na prezesa

Czterech kandydatów ubiega się o stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. W tym tygodniu rada nadzorcza przeprowadzi z nimi rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca miesiąca.


Do poniedziałku 7 maja włącznie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku czekała na oferty od kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesa do spraw technicznych. W wymaganym terminie wpłynęło po cztery podania na każdy z wakatów.

W ubiegłą środę członkowie radny nadzorczej spotkali się, by dokonać oceny formalnej złożonych dokumentów. Sprawdzono m.in., czy dostarczono je w odpowiednim czasie, czy są zgodne z regulaminem konkursu i odpowiednio opisane oraz czy spełniają wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydatów. Nazwisk osób, które złożyły dokumenty, spółdzielnia póki co nie ujawnia. Wiadomo za to, że jeden z kandydatów na wiceprezesa do spraw technicznych nie spełnił wymogów formalnych i został wykluczony z dalszego postępowania.

Kolejnym etapem konkursu będą rozmowy z kandydatami. Odbywać się będą one od środy 16 maja, do piątku 18 maja. Potrwają trzy dni z uwagi na konieczność dokładnej analizy każdej z kandydatur.

– Zakładając, że rozmowy kwalifikacyjne zakończymy w piątek 18 maja, ostateczna decyzja co do wybranych osób zostanie podjęta najpóźniej w poniedziałek 21 maja – mówi Konrad Sawicki, przewodniczący Rady Nadzorczej SM w Świdniku. (w)