Do jednych dołożyli, inną okroją

Rada Gminy Krasnystaw zgodziła się dołożyć 1 mln zł z samorządowego budżetu do remontu dróg w Wincentowie, Krupem i Białce i okrojenia zakresu zadania w przypadku drogi w Siennicy Nadolnej. Dzięki temu inwestycje zostaną zrealizowane i nie przepadną dotacje pozyskane na nie z programu „Polski Ład”.

– Przebudowa drogi w Wincentowie będzie kosztować o 670 tys. zł więcej niż szacowano – informuje Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw. – Do drogi w Krupem musieliśmy dołożyć prawie 130 tys. zł, a na trasę w Białce około 170 tys. zł. Takie były różnice między wartością kosztorysową tych zadań, a najniższymi ofertami, które zostały złożone w przetargach na wykonanie robót. Bez dodatkowych środków nie moglibyśmy podpisać umów i wykorzystać dotacji – wyjaśnia.

W przypadku drogi w Wincentowie wkład własny gminy wyniesie ok. 40% zamiast planowanych 5%, a w Krupem i Białce odpowiednio 9% i 23% zamiast 2%. A wszystko przez inflację, wzrost cen materiałów i kosztów robocizny.

Dzięki środkom z Polskiego Ładu gmina Krasnystaw chce jeszcze przebudować fragment drogi w Siennicy Nadolnej. – W przetargu na to zadanie otrzymaliśmy trzy oferty, znacznie wyższe od wartości kosztorysowej, dlatego by nie rezygnować z dofinansowania musimy zmniejszyć zakres robót i ogłosić nowe postępowanie – mówi Gajowiak-Powroźnik.

Droższa niż pierwotnie zakładano będzie również modernizacja oświetlenia ulicznego, także współfinansowana z Polskiego Ładu. Do tego zadania gmina dołoży 260 tys. zł. Głębiej do gminnej kasy trzeba będzie sięgnąć, by wyłożyć na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Czarnoziem – Bańkowszczyzna – Niedziałowice.

– Wcześniej przekazaliśmy już na ten cel samorządowi powiatowemu 100 tys. zł, ale po przetargu okazało się, że musimy dołożyć jeszcze 130 tys. zł. Dokumentacja jest niezbędna, by w przyszłości powiat mógł ubiegać się o dotacje na wykonanie robót ze środków zewnętrznych – wyjaśnia wójt gminy Krasnystaw. (kg)