Festiwal Pieśni Maryjnych

Festiwal Pieśni Maryjnych połączony z jubileuszem 75-lecia obecności oo. Kapucynów w Orchówku spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem. Wystąpiły chóry, soliści i dzieci.

Jubileusz rozpoczął się mszą św. dziękczynną za 75 lat obecności Braci Kapucynów w Orchówku. Po mszy miały miejsce okolicznościowe przemówienia gości, w tym m.in. posłów: Anny Dąbrowskiej-Banaszek i Krzysztofa Grabczuka oraz samorządowców: wójta Dariusza Semeniuka i starosty Andrzeja Romańczuka. Ten ostatni, doceniając rolę zakonników dla ziemi włodawskiej, powiedział m.in.: – Kościół w Orchówku jest szczególnie aktywny w dziele niesienia pomocy ludziom najuboższym, dla których tutejsi zakonnicy zawsze mają otwarte serca. Historia tego magicznego miejsca na skarpie przyciąga tutaj nie tylko parafian, ale zwłaszcza podczas sezonu, rzesze turystów. Bo i miejsce jest piękne i dobroć Kapucynów szeroko znana.

Po oficjalnym otwarciu wystąpiły najpierw dwa lokalne chóry: Vlodaviensis i Fletnia Pana. Następnie na placu obok kościoła wystąpiła schola parafii w Orchówku, Ludowy Zespół Śpiewaczy oraz soliści. Podczas festiwalu nie zabrakło także kiermaszu ciast, kawy kapucyńskiej, balsamu i dewocjonaliów związanych z MBP. Była też niecodzienna możliwość zwiedzania krypt, w których otwarto wystawę poświęconą historii Kapucynów w Orchówku. Odważni mogli też wejść na wieżę kościelną i podziwiać panoramę miejscowości i nadbużańskich okolic.

Historia kościoła w Orchówku zaczęła się w XVI wieku

Jerzy i Kryspin Krupscy herbu Korczak, założyciele Orchówka, ufundowali około 1506 r. pierwszy w tym miasteczku kościół katolicki, przy którym w roku 1507 biskup chełmski Mikołaj Kościelecki erygował parafię pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika. Ponieważ kościół położony był na niekorzystnym miejscu, często zagrożonym wylewami Bugu, około 1599-1600 r. pobudowano nową świątynię na wzgórzu, a z inicjatywy kolejnego właściciela Orchówka, Mikołaja Iwickiego, 19 lutego 1610 r. parafię powierzono Zakonowi Eremitów św. Augustyna (augustianom). Obecnie istniejący kościół według projektu prawdopodobnie Pawła Fontany zbudował w latach 1770-1777 mistrz kamieniarski Grzegorz Cybulski. Ostateczne wykończenie budowy kościoła (m.in. wzniesienie charakterystycznych małych wieżyczek na fasadzie) nastąpiło w latach 1846-1848. Razem z kościołem został zbudowany klasztor jednoskrzydłowy, piętrowy budynek, przylegający do kościoła z prawej strony.

W 1867 r. władze carskie zniosły parafię rzymskokatolicką w Orchówku, przekazując kościół poklasztorny unitom, a w 1876 r. zniosły unię i kościół został wówczas zamknięty. Do 1887 r. stał nieczynny, w tymże roku został zamieniony na cerkiew. Dawny budynek klasztorny uległ zniszczeniu w 1881 r. podmyty przez Bug.

We władanie Kościoła Katolickiego świątynia w Orchówku wróciła w 1918 r.

Po II wojnie św. Prowincja Kapucynów objęła kościół i duszpasterstwo parafialne: dekretem z 6 VIII 1947 bp Świrski przekazał zakonowi kościół, a objęcie nowej placówki nastąpiło 24 VIII 1947. (opr. pk)