Gotowa droga w Wereszczynie

Mieszkańcy Wereszczyna i okolicznych miejscowości przeszło 10 lat starali się o przebudowę drogi przez wieś. Zazwyczaj odmowę tłumaczono brakiem pieniędzy. Udało się jednak zdobyć dofinansowanie, a roboty wykonać grubo przed terminem.

Powiat włodawski otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 50% kosztów remontu drogi w Wereszczynie. Odcinek o długości 2,74 km miał być wyremontowany do końca maja przyszłego roku.

Tym razem wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, sprawił władzom powiatu, a przede wszystkim mieszkańcom, miłą niespodziankę. Odbioru robót dokonano bowiem 25 listopada tego roku! Wbrew pozorom nie była to łatwa inwestycja. Oprócz nakładki asfaltowej wykonano nowe chodniki przy skrzyżowaniu i dwa nowe parkingi. Problemem były spadki na jezdni.

Wereszczyn znajduje się na terenie pagórkowatym, stara nawierzchnia była bardzo nierówna, wręcz pofałdowana, a dodatkowo na całej długości jest tylko jeden rów odwadniający. Wykonawca musiał tak wykonać profil jezdni, by w czasie ulewy woda rozchodziła się równomiernie na działki sąsiednie. Pas drogowy jest zbyt wąski, by można było wykonać dodatkowe odwodnienie.

Jedynie przy skrzyżowaniu, najniższym punkcie na drodze, udało się zmieścić kilkadziesiąt metrów rowów odwadniających. Istniejąca droga posiadała bardzo słabe parametry techniczne, w niektórych punktach jezdnię i podbudowę można było skruszyć ręką. Zatem na niektórych odcinkach oprócz nowych warstw jezdni trzeba było odtworzyć podbudowę.

Łączny koszt inwestycji to 1 661 228 zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych powiat otrzymał dotację w wysokości 828 154 zł, z kolei gmina Urszulina przyznała dotację na pokrycie 50% wkładu własnego, tj. 416 537 zł. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here