Imieniny marszałka

Mieszkańcy Lublina, uczniowie lubelskich szkół, przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, wojsko, harcerze i członkowie Związku Piłsudczyków oraz Związku Oficerów Rezerwy RP obchodzili w niedzielę przypadające 19 marca imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego.


Uroczystości z okazji imienin naczelnego wodza rozpoczęły się mszą świętą w intencji marszałka oraz poległych legionistów w kościele garnizonowym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP przy Al. Racławickich. Następnie kolumna w asyście orkiestry wojskowej przemaszerowała na plac Litewski, gdzie pod pomnikiem marszałka złożone zostały wieńce i wiązanki.

W imieniu władz samorządowych Województwa Lubelskiego kwiaty złożył wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który przed laty stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego.

Licznie przybyli na plac Litewski lublinianie mogli wysłuchać wiązanki ulubionych pieśni marszałka, które odegrała orkiestra wojskowa. KB