Imprezują pod pomnikiem generała

Mieszkańcy ulic Zachodniej, Maczka i Andersa skarżą się na młodzież, która na miejsce wieczornych spotkań upodobała sobie pomnik gen. Władysława Sikorskiego. Teren wokół jest zaśmiecany, a sam pomnik niszczony. Rozwiązaniem problemu mogłoby być objęcie go monitoringiem, o co postuluje radna Elżbieta Ćwir.

– Zamontowanie monitoringu zdecydowanie zmniejszyłoby skalę dewastacji miejsca pamięci, które dla społeczności pobliskiej szkoły ma bardzo ważny aspekt patriotyczny i wychowawczy. Wielu mieszkańców pobliskich ulic skarży się na organizowanie przez młodzież przy pomniku generała głośnych spotkań do późnych godzin nocnych. Teren wokół jest zaśmiecany, a sam pomnik niszczony. Wielokrotnie interweniowano w tej sprawie do dyrekcji szkoły, Policji i Straży Miejskiej – pisze radna Elżbieta Ćwir w jednej z ostatnich interpelacji do prezydenta.

W swoim piśmie przypomniała, że już jakiś czas temu, także za pośrednictwem interpelacji, zasugerowała przeniesienie pomnika na teren SP nr 7, której gen. Sikorski jest patronem. Przekonywała, że miałoby to aspekt wychowawczy i patriotyczny dla szkolnej społeczności, a dodatkowo zapobiegłoby dalszej dewastacji. Władze miasta odpisały wówczas radnej, że pomnik znajduje się na terenie ChSM i należy do jej członków, więc ewentualną zmianę jego lokalizacji należałoby uzgodnić z władzami spółdzielni.

Odpowiadając na interpelację prezydent Jakub Banaszek wyjaśnił, że żadnej dodatkowej kamery, w tym monitorującej pomnik gen. Sikorskiego, ze względów technicznych nie da się włączyć do obecnie działającej sieci monitoringu miejskiego, ale wskazana przez radną lokalizacja będzie uwzględniona w planowanej inwestycji, polegającej na budowie w Chełmie sieci nowoczesnego monitoringu (planowo kamery mają objąć 750 miejsc). (w)

News will be here