Jubileusz w szkole w Korolówce-Osadzie

(22 października) Hucznie obchodzono 45-lecie istnienia szkoły rolniczej w Korolówce-Osadzie. Uroczyście poświęcono nowy sztandar szkoły.

Na obchody w dobie eksplodującej pandemii przybyło aż siedmiu parlamentarzystów. Tego nie pamiętali uczestnicy największych imprez w powiecie włodawskim. Nie zabrakło oczywiście samorządowców, dyrektorów, służb i przyjaciół szkoły.

Obchody rozpoczęła msza św., po której w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej miały miejsce centralne obchody. Gości powitała dyrektor szkoły Renata Holaczuk, następnie przedstawiono historię sztandaru i dzieje placówki. Sztandar zmieniono w związku z nieaktualnymi treściami na nim. Inicjatorem zmiany sztandaru był poprzedni dyrektor Leszek Młynarczyk. Po poświęceniu sztandaru uczniowie pierwszej klasy złożyli ślubowanie na nowy sztandar.

Wśród przemawiających gości był m.in. wicestarosta Tomasz Korzeniewski, który powiedział m.in.: – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie jest dla nas przykładem wzorowej placówki, której efekty pracy edukacyjnej i jej wspaniałe owoce widać na co dzień. Szkoła jest jedyną tego typu w naszym powiecie i wyjątkową ze względu na poziom nauczania na mapie Lubelszczyzny. Dzisiejsze święto jest połączone z nadaniem nowego sztandaru Państwa Szkole jako symbolu umiłowania tej placówki i ciągłości idei głoszonych przez wiele pokoleń uczniów i nauczycieli.

Po przemówieniach był czas na krótki występ artystyczny i zwiedzanie szkoły. (pk)

Historia szkoły rolniczej w Korolówce-Osadzie

Szkoła powstała w 1975 roku. Imię, godło i sztandar nadano placówce 22 maja 1984 r. Otrzymała wówczas nazwę Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa imienia Ireny Kosmowskiej. Z kolei 1 stycznia 2007 r. została przejęta przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 1 września 2009 r., Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniono nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.

Szkoła nawiązuje do założeń ideowych propagowanych przez jej patronkę Irenę Kosmowską – kobietę niezłomną, propagatorkę oświaty na wsi. Jest otwarta na środowisko, ma wielu partnerów, pielęgnuje i kultywuje rodzimą tradycję i kulturę, wychowuje w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Przygotowuje młodzież (przede wszystkim wiejską) do pracy w rolnictwie, która wiąże swoją przyszłość z własnym gospodarstwem lub w sektorze rolnym.

ZSCKR w Korolówce-Osadzie jest szkołą nowoczesną. Kształci uczniów w kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej w Szkole Policealnej dla dorosłych.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, która umożliwia prowadzenie kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie zdobywają swoje wiadomości i umiejętności w pracowniach przedmiotowych, multimedialnych i językowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowej pracowni gastronomicznej i warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym ciągniki, maszyny rolnicze, kombajn zbożowy i stację diagnostyki pojazdów. Szkoła posiada również plac manewrowy oraz samochody osobowe i ciągniki do nauki jazdy.

Młodzież może korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowujących do konkursów, olimpiad przedmiotowych, a także do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zajęć wyrównujących, co owocuje sukcesami w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym oraz zadowalającymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Z dużym powodzeniem młodzież bierze udział turniejach, konkursach, przeglądach. Dbałość o harmonijny rozwój młodego człowieka to także zagwarantowanie jak najlepszych warunków do wspierania aktywności fizycznej. Szkoła posiada wciąż doskonaloną i unowocześnianą bazę do rozwoju kultury fizycznej. Młodzież bierze udział w zawodach oraz zajęciach pozalekcyjnych aerobiku, kickboxingu, gimnastyki sportowej, zespołowych grach sportowych

Szkoła oferuje młodzieży pobyt w internacie, w którym uczniowie są pod stałą opieką, korzystają ze stołówki oraz uzyskują wszelką niezbędną pomoc ze strony opiekunów i wychowawców. Internat zaspokaja potrzeby wychowanków poprzez zapewnienie optymalnych warunków do nauki, organizuje atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, udziela pomocy w trudnych sytuacjach.

Szkoła obecnie kształci się 190 uczniów oraz 30 słuchaczy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here