Kalendarium Ziemi Włodawskiej 17-23 stycznia

– 17 stycznia 1994 roku powstała „Liga Włodawska”, założona przez ówczesnego burmistrza Mariana Sołtysa – stowarzyszenie, którego celem była konsolidacja sił pozapartyjnych wokół poprawy warunków życia w mieście oraz wysunięcie ludzi kompetentnych na kandydatów do przyszłej Rady Miejskiej.


– W styczniu 2002 roku odbył się I festiwal „Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem”.

– W styczniu 2012 roku w Hańsku założono Koło Aktywnych Kobiet.

– W styczniu 2013 roku powstało Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa.

– 19 stycznia 1990 roku w Rostowie nad Donem zmarł Aleksander „Sasza” Peczerski (ur. 22 lutego 1909 w Krzemieńczuku) – oficer Armii Czerwonej z poboru, współorganizator powstania i masowej ucieczki z obozu zagłady w Sobiborze w 1943 roku.

– W styczniu 2018 roku we Włodawskim Domu Kultury odbyła się I Miejska Konferencja Senioralna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, zorganizowana przez Burmistrza Włodawy i Włodawską Radę Seniorów, we współpracy z Zarządem Powiatowym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Głównymi tematami konferencji były kierunki polityki socjalnej władz miasta oraz oferta jednostek miejskich i powiatowych skierowana do osób starszych.

– 21 stycznia 1998 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie otwarto pracownię komputerową.

– 22 stycznia 1921 roku w Duisburgu urodził się Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (zginął 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej.

– 22 stycznia 1961 roku oddano do użytku nową szkołę w Dańcach. Była to 105 w kraju szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

– 23 stycznia 2014 roku we Włodawie otwarto nowe targowisko, przy ul. Lubelskiej.

– W styczniu 1940 roku naziści utworzyli we Włodawie getto. Było ono zlokalizowane w rejonie ulic: Wyrykowskiej (obecnej ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego), Okunińskiej i Kotlarskiej. Teren getta był ogrodzony. W getcie stłoczono około 9 tys. osób – miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z Kalisza, Mielca i Wiednia. Ludność getta została poddana represjom. Żydowscy robotnicy byli wykorzystywani m.in. do prac przy osuszaniu Stawu Włodawskiego, Krowiego Bagna, regulacji rzek. Część z nich zatrudniono przy budowie infrastruktury obozu zagłady w pobliskim Sobiborze. Brak żywności, trudne warunki sanitarne i choroby przyczyniały się do wysokiej śmiertelności.

Pierwszy etap likwidacji skupiska żydowskiego we Włodawie miał miejsce w dniach 1-2 maja 1942 roku, podczas święta Szawuot. W tych dniach naziści wywieźli do komór gazowych w Sobiborze około dwóch tysięcy Żydów z Włodawy. Kolejna „akcja” odbyła się w pierwszą sobotę lipca 1942 roku. W jej wyniku do Sobiboru trafiło około 1,5 tys. osób, w tym wiele dzieci i rabin Mendele Morgenstern. Kolejne dwie akcje deportacyjne przeprowadzono w październiku i listopadzie 1942 roku. Ostatnia deportacja Żydów z Włodawy miała miejsce w dniach 1-3 maja 1943 roku. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here