Kalendarium Ziemi Włodawskiej 20-26 września

– 20 września 1920 roku biskup siedlecki powołał nową jednostkę kościelnej administracji, którą została parafia rzymskokatolicka w Lubieniu.


– 20 września 2003 roku rozpoczął działalność Włodawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– 20 września 2011 roku Gimnazjum w Dubecznie otrzymało imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

– 21 września 1934 roku powołano włodawskie Koło Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych – organizacja powołana w pierwszej połowie 1933 roku, w celu gromadzenia z różnych źródeł funduszy, które następnie miały zostać obrócone w nieoprocentowane 20-letnie pożyczki, udzielane gminom na budownictwo szkolne w wysokości 25 procent kosztów budowy.

– 21 września 2008 roku we Włodawie odbyły się dożynki wojewódzkie Województwa Lubelskiego. Rolnicze święto fetowano na murawie Stadionu Miejskiego.

– 22 września 1634 roku we Włodawie na spotkaniu przedstawicieli kościołów kalwińskich Korony i Litwy oraz braci czeskich zawarto ostateczne porozumienie, którego rezultatem było ujednolicenie liturgii obu wyznań protestanckich.

– 22 września 2003 roku przy ul. Partyzantów we Włodawie rozpoczął działalność Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

– 23 września 1931 roku, postanowieniem Wojewody Lubelskiego, zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Wielkopolu.

– 23 września 1939 roku oddziały dowodzone przez gen. Franciszka Kleeberga, podążając na pomoc oblężonej Warszawie, wkroczyły do Włodawy. Tutaj gen. Kleeberg dokonał reorganizacji podległych mu jednostek tworząc Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”. Działania SGO „Polesie” spowodowały, że poza Warszawą i Helem istniał jeszcze przez 3 dni wolny skrawek Polski – „Rzeczpospolita Włodawska” – zamykająca się w granicach: Bug – Sławatycze – Kock – Lubartów – Sawin. 27 września gen. Franciszek Kleeberg powołał we Włodawie władze miejskie, nakazał uporządkować miasto i naprawić zniszczone drogi.

– 23 września 1964 roku utworzona została Włodawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

– 24 września 1967 roku w Różance powołano do życia Terenowy Oddział Samoobrony, którego głównym celem był: „udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę na wypadek wojny, życia i zdrowia ludzi, mienia społecznego oraz ochronę zwierząt przed skutkami działania środków rażenia.

– 26 września 1921 roku spisany został akt prawny o utworzeniu „Spółki Huta Szkła Nadbużanka” w Woli Uhruskiej.

– 26 września 1935 roku we Włodawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here