Kto zainwestuje w MPGK?

Ruszają prace związane z wyłonieniem nabywcy maksymalnie 25 proc. udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Prezydent Jakub Banaszek w tym celu powołał zespół negocjacyjny, który przygotuje całą procedurę i zaprosi potencjalnych inwestorów do składania ofert.

Prezydent Jakub Banaszek już w ubiegłym roku zapowiedział zamiar sprzedaży części udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnego, największej miejskiej spółki. W sprawę zaangażował Polski Fundusz Rozwoju, z którym będące wówczas w bardzo trudnej sytuacji finansowej MPGK nawiązało ścisłą współpracę.

W ramach planowanej transakcji potencjalny inwestor objąłby około 25 procent udziałów MPGK, zakupionych na podstawie umowy inwestycyjnej. W efekcie takich działań stałby się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem chełmskiej spółki. Sprzedane przez miasto udziały byłyby odkupywane przez spółkę i po 20 latach samorząd stałby się ponownie jedynym właścicielem MPGK.

Jakub Banaszek powołał już zespół do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wyłonienia firmy, która kupi udziały Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W jego składzie znaleźli się: Dorota Cieślik – zastępca prezydenta Chełma, Marcin Czarnecki – prezes MPGK, Adam Kister – przedstawiciel klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, Irena Machowicz – przedstawiciel klubu radnych Porozumienie dla Chełma, Natalia Wiślińska – podinspektor w Gabinecie Prezydenta Miasta Chełm, Maria Kowalska – przedstawiciel związków zawodowych działających w MPGK.

Zespół ma zająć się procedurą wyłonienia nabywcy udziałów. Na jednym z pierwszych posiedzeń wybierze co najmniej trzy podmioty, do których skieruje zaproszenia do złożenia ofert zakupu nie więcej niż 25 proc. udziałów spółki. Ostateczny wybór nabywcy i złożenie oferty wiążącej zostanie poprzedzony negocjacjami z wybranymi przez Zespół potencjalnymi kontrahentami. Ostateczny termin finalizacji wszystkich działań jest na razie trudny do wskazania.

– Zaproszenia do składania ofert wstępnych będą pierwszym etapem prac Zespołu, który wspólnie ustali treść zaproszenia oraz termin składania ofert – informuje Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. – Cała planowana transakcja sprzedaży udziałów jest czasochłonna i wymaga postępowania z zachowaniem ściśle określonej procedury, zatem trudno na tym etapie wskazać konkretną datę finalizacji całego postępowania.

Umowa dotycząca sprzedaży mniejszościowego pakietu właścicielskiego będzie miała charakter inwestycyjny, a realizacja całego przedsięwzięcia ma stanowić formę dokapitalizowania MPGK. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone przez miasto na udział własny do realizacji inwestycji z funduszy unijnych.

Przypomnijmy, że trwa procedura związana ze sprzedażą 100 procent udziałów innej komunalnej spółki, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie badane są oferty, jakie złożyły cztery firmy, dwie z sektora prywatnego, dwie z udziałami skarbu państwa. (s)