Mącący prezydent i nadpobudliwa radna

Aż 5 mln zł z przyszłorocznego budżetu Chełma ma trafić na osiedle Kościuszki. Tak przynajmniej zakłada projekt, który przedstawił mieszkańcom podczas zebrania rady osiedla wiceprezydent Józef Górny. – Mąci pan ludziom w głowach. Takich pieniędzy tu nie będzie – stwierdziła radna Małgorzata Sokół.

Mieszkańcy osiedla Kościuszki z zadowoleniem słuchali wiceprezydenta Józefa Górnego, odczytującego listę przedsięwzięć planowanych na ich osiedlu w przyszłym roku. Są to m.in.: modernizacja basenu przy SP nr 8 (1 mln zł), przebudowa terenu wokół SP nr 8 (250 tys. zł), dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 20 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” (400 tys. zł), przebudowa sięgacza przy ul. Wolności (150 tys. zł), przebudowa ul. Wojsławickiej – dalszy etap w rejonie cmentarza (500 tys. zł), przebudowa chodnika w ul. Połanieckiej (50 tys. zł), oraz przebudowa skrzyżowania ul. Wojsławickiej, Al. 3-go Maja i ul. Mościckiego oraz połączenie projektowanego ronda z istniejącym odcinkiem al. 3 Maja (blisko 2,5 mln zł).
Entuzjazm ostudziła jednak obecna na zebraniu radna Małgorzata Sokół. – Panie prezydencie, dlaczego pan mąci ludziom w głowach? Przecież wiadome już jest, że żadnego ronda nie będzie. Nie dostaliście dofinansowania na to zadanie, więc w przyszłym roku go nie zrobicie. A pieniądze przeznaczone na ten cel już zdecydowaliście przesunąć na ul. Kolejową – grzmiała na zebraniu.
– Zaznaczyłem wyraźnie, że jest to projekt, bo wiedziałem, że pani radna będzie nadpobudliwa. Czytam projekt budżetu, a co będzie i co nie będzie, to zobaczymy – odpowiedział wiceprezydent Górny.
Przypomnijmy, w tym roku chełmscy urzędnicy złożyli wniosek na budowę ronda przy zbiegu ulic Wojsławickiej i Mościckiego oraz al. 3 Maja i drugiej nitki w kierunku centrum handlowego „Vendo Park”. Całą inwestycję drogowcy oszacowali na ponad 4,5 mln zł. Miasto zabiegało o dofinansowanie w kwocie prawie 2,3 mln zł. Niestety, wniosek na liście rankingowej znalazł się na trzecim miejscu od końca, bez szans na dotację. A to oznacza, że raczej nie ma też szans na budowę ronda w przyszłym roku.
– Choć nie rezygnujemy z tej inwestycji, na dzisiaj uznajemy, że zdecydowanie większy priorytet ma modernizacja ulicy Kolejowej i właśnie na to zadanie chcemy przeznaczyć dodatkowe pieniądze – mówi nam prezydent Agata Fisz.
Na zebraniu rady osiedla wiceprezydent Górny dodał, że będą jeszcze podejmować próby pozyskania pieniędzy na rondo z innych źródeł. – W końcu to też ważna inwestycja – zaznaczył i dla rozluźnienia atmosfery sam przyznał, że ma problemy z poruszaniem się po feralnym skrzyżowaniu i nigdy nie wie, kiedy ma pierwszeństwo.
Podczas zebrania poruszono także kwestię bezpieczeństwa na ul. Wiercińskiego. Mieszkańcy tej ulicy od lat bezskutecznie apelują o budowę chodnika. I jak zawsze w odpowiedzi usłyszeli, że miasto chciałoby wykupić grunty i zająć się tym tematem, ale na przeszkodzie stoją nieuregulowane prawa własności wśród mieszkańców.
– Może czas najwyższy skorzystać w tym przypadku z zapisów specustawy, a nie latami zasłaniać się problemami z wykupem gruntów? – alarmowali mieszkańcy. Józef Górny zapewnił ich, że urząd rozważy tę propozycję.
Ostatecznie, pomimo burzliwej dyskusji, radni osiedla Kościuszki pozytywnie zaopiniowali projekt przyszłorocznego budżetu – „za” było 13 radnych, a więc wszyscy, którzy zjawili się na zebraniu. (mg)