Mieczysław Tokarski uhonorowany

We wtorek, 3 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Jej głównym punktem było przyznanie godności „Primus civis urbis Vlodaviae” Mieczysławowi Tokarskiemu. Były owacje na stojąco, gratulacje, kwiaty i przede wszystkim docenienie dokonań tego wyjątkowego regionalisty i człowieka.

Mieczysław Tokarski jest od wielu lat powszechnie znany w środowisku regionalistów, krajoznawców czy samorządowców. Jest czynnym działaczem wielu organizacji, zaangażowanym w życie społeczne w wielu dziedzinach.

– Przyznanie godności „Primus civis urbis Vlodaviae” Mieczysławowi Tokarskiemu jest wyrazem wdzięczności i uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Włodawy i pracę na rzecz lokalnej społeczności – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

M. Tokarski jest szóstą osobą, która otrzymała godność „Primus civis urbis Vlodaviae”, przyznawaną mieszkańcom miasta. W 1993 roku Rada Miejska przyznała ten tytuł Tadeuszowi Garbaciakowi, 10 lat temu Januszowi Kalinowskiemu, a w 2007 roku księdzu Józefowi Brzozowskiemu, w 2014 r. Zenonowi Niziołowi, a prawie trzy lata temu kpt. Edmundowi Brożkowi.

M. Tokarski to legenda włodawskiego regionalizmu i szeroko pojętej promocji piękna naszego powiatu. Członek PTTK od 1965 roku. Odkąd Oddział PTTK we Włodawie powstał w 1973 r., M. Tokarski jest jego aktywnym działaczem. Pełni funkcję prezes zarządu o. PTTK – zaś we władzach łącznie jest przez 25 lat; jest również wiceprezesem Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego. Od ponad 30 lat jest przewodnikiem turystycznym. W 2008 roku został wyróżniony tytułem Zasłużony Przewodnik PTTK. Aktywnie uczestniczył w wielu Ogólnopolskich Zlotach Przewodników Nizinnych. W zakresie krajoznawstwa jest Instruktorem Krajoznawstwa Polski i zdobywcą Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złotym. Posiada liczne odznaki regionalne. Człowiek o fenomenalnej wiedzy i jeszcze niezwyklejszym poczuciu humoru. M. Tokarski jest czynnym działaczem wielu organizacji, zaangażowanym w życie społeczne w wielu dziedzinach. Jest m.in.: członkiem Włodawskiej Rady Seniorów, działaczem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla którego wielokrotnie prowadził wykłady i warsztaty terenowe; członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej oraz autorem i współautorem licznych publikacji. Współorganizator wielu wystaw w MBP.

Otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1984), odznakę Za zasługi dla turystyki (1998), odznakę Zasłużony Działacz Turystyki: brąz 1979, srebro 1983, złoto 1988, Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego (2010), Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Filatelistów (2007), Złotą Odznakę Zasłużony Działacz LOK (1986). (pk)